ZMLUVNÍ ZAMESTNANCI

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
21/11/2016
Dátum uzávierky: 
21/12/2016 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok21/11/2016
Uzávierka podávania prihlášok 21/12/2016 - 12:00(bruselský čas)

AKO BUDE ÚRAD EUIPO SO MNOU KOMUNIKOVAŤ?


Vo všetkých fázach konania bude komunikácia prebiehať e-mailom. Na účel pozvánok na výberové testy a pohovory a na všetku komunikáciu medzi uchádzačmi a úradom OHIM sa bude používať päť pracovných jazykov úradu EUIPO (anglický, francúzsky, nemecký, taliansky a španielsky).
S uchádzačmi sa nadviaže kontakt prostredníctvom e-mailu uvedeného v ich účte EPSO. Uchádzači by mali pravidelne kontrolovať svoju schránku prijatých správ (nie svoj účet EPSO), aby zistili informácie súvisiace s ich prihláškou.


Uchádzači sa môžu obrátiť na úrad EUIPO na tejto e-mailovej adrese: contractagentselection@euipo.europa.eu.


EUIPO bude kontaktovať iba uchádzačov, ktorí sú uvedení v zozname užšieho výberu, aby sa zúčastnili súboru testov schopnosti uvažovať.