POGODBENI USLUŽBENCI

Referenca: 
Prijave sprejemamo od: 
21/11/2016
Rok za oddajo: 
21/12/2016 - 12:00(Bruseljski čas)
Lokacija/-e: 
Stopnja: 
Vrsta pogodbe: 

Okvirni načrt

To so okvirne informacije. Urad EPSO si pridržuje pravico, da prikazane informacije kadarkoli spremeni, in redno objavlja spremembe.

Končne in potrjene informacije/časovni načrt se pošljejo samo z dopisom in sporočilom v kandidatovem računu EPSO.

Začetek sprejemanja prijav21/11/2016
Rok21/12/2016 - 12:00(Bruseljski čas)

KOMUNIKACIJA Z URADOM EUIPO


Komunikacija v zvezi z vsemi fazami postopka poteka po e-pošti. Za vsa vabila na opravljanje preskusov v okviru izbirnega postopka in na razgovor ter vse dopisovanje med kandidati in uradom EUIPO se uporablja pet delovnih jezikov urada EUIPO (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina in španščina).
Stik s kandidati se vzpostavi po e-pošti, poslani na e-naslov, ki so ga navedli v svojem uporabniškem računu EPSO. Kandidati morajo redno preverjati e-pošto (ne svojega uporabniškega računa EPSO) in informacije, ki se nanašajo na njihovo prijavo.


Kandidati se lahko obrnejo na urad EUIPO na naslednji e-naslov: contractagentselection@euipo.europa.eu.


Urad EUIPO bo vzpostavil stik le s kandidati, ki so uvrščeni na ožji seznam in povabljeni k opravljanju preskusov logičnega mišljenja.