KONTRAKTSANSTÄLLDA

Referens: 
Första ansökningsdag: 
21/11/2016
Sista ansökningsdag: 
21/12/2016 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar21/11/2016
Ansök senast 21/12/2016 - 12:00(Bryssel-tid)

HUR KOMMER EUIPO ATT KOMMUNICERA MED DIG?


För alla etapper i förfarandet skickas meddelanden via e-post. EUIPO:s fem arbetsspråk (engelska, franska, italienska, spanska och tyska) används för inbjudningar till urvalsprov och intervju och för all korrespondens mellan de sökande och EUIPO.
De sökande kontaktas via den e-postadress de har angett i sitt Epsokonto. De sökande ansvarar för att regelbundet kontrollera inkorgen (inte sitt Epsokonto) för information som gäller deras ansökan.


De sökande kan kontakta EUIPO på följande e-postadress: contractagentselection@euipo.europa.eu.


EUIPO kommer endast att kontakta de sökande som finns med på slutlistan och som bjuds in till en serie resonemangstest.