Projektové/programové riadenie (CAST Permanent)

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
05/01/2017
Dátum uzávierky: 
Bez lehoty na prihlásenie
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

 

Kým sa rozhodnete, či sa chcete prihlásiť na toto výberové konanie/tieto výberové konania, prečítajte si všetky dôležité dokumenty, aby ste sa uistili, že v čase potvrdenia prihlášky spĺňate všetky podmienky účasti na výberovom konaní.

Prihlásiť sa môžete do jednej/viacerých funkčných skupín a/alebo na jeden/viaceré profily. Dôrazne odporúčame, aby ste si vybrali profily a funkčné skupiny, na ktoré máte najviac relevantné vzdelanie a skúsenosti.

Ak podáte viacero žiadostí, neznamená to, že sa automaticky zvýši šanca na predbežný výber.

Zmluvy súvisiace s týmto výberovým konaním/týmito výberovými konaniami sa budú ponúkať prevažne na pozície v Bruseli a Luxemburgu. Obmedzený počet zmlúv môže byť dostupný aj v iných mestách EÚ a v delegáciách EÚ na celom svete.

Viac informácií nájdene na stránke Konkrétne otázky a odpovede.

Prihláška

Ak sa rozhodnete podať si prihlášku v jednom z profilov CAST permanent, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Vytvorte si používateľské konto EPSO, ak ho ešte nemáte. Je prísne zakázané mať viac ako jedno používateľské konto EPSO. Ak by ste si vytvorili viac kont, môžete byť v ktorejkoľvek fáze výberového konania vylúčený. V prípade nejasnosti si prečítajte naše najčastejšie otázky alebo sa na nás obráťte.
 2. Kliknite na ikonku PRIHLÁSIŤ SA a začnite vypĺňať svoju žiadosť.
 3. Prihláste sa do svojho konta EPSO.
 4. Prečítajte si pokyny na vyplnenie formulára. Pri vypĺňaní postupujte v súlade s pokynmi na obrazovkách.
  Problémy s prístupnosťou? Prístupnosť je pre úrad EPSO prioritou, a preto intenzívne pracujeme na neustálom zlepšovaní prístupnosti našej komunikácie a výberových konaní.
  Máte stále ťažkosti s prístupom k niektorým častiam našich webových stránok a/alebo dokumentov? V tom prípade nás kontaktujte! Môžeme vám poskytnúť prístupné formáty alebo pomoc.
 5. Vyplňte online prihlášku v jazyku, resp. jazykoch požadovaných vo výzve na vyjadrenie záujmu a potvrďte ju.
  Upozorňujeme, že výzva na vyjadrenie záujmu obsahuje pokyny týkajúce sa jazyka, v ktorom musíte prihlášku predložiť. 
  Nesplnenie tejto požiadavky môže viesť k diskvalifikácii z výberového konania.
 6. Presvedčte sa o správnosti zvolenej funkčnej skupiny v prihláške.
  Ak si nie ste istý výberom funkčnej skupiny, prečítajte si výzvu na vyjadrenie záujmu.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok05/01/2017
Uzávierka podávania prihlášok Bez lehoty na prihlásenie
Computer based multiple choice tests - booking period11/03/2022 - 15/03/2022
Computer based multiple choice tests - testing period16/03/2022 - 22/03/2022
Computer based multiple choice tests - results01/04/2022
Computer based multiple choice tests - booking period07/04/2022 - 11/04/2022
Computer based multiple choice tests - testing period12/04/2022 - 20/04/2022
Computer based multiple choice tests - results02/05/2022
Computer based multiple choice tests - booking period03/06/2022 - 08/06/2022
Computer based multiple choice tests - testing period09/06/2022 - 15/06/2022
Computer based multiple choice tests - results24/06/2022
Computer based multiple choice tests - booking period09/09/2022 - 13/09/2022
Computer based multiple choice tests - testing period14/09/2022 - 20/09/2022
Computer based multiple choice tests - results30/09/2022
Computer based multiple choice tests - booking period07/11/2022 - 11/11/2022
Computer based multiple choice tests - testing period14/11/2022 - 17/11/2022
Computer based multiple choice tests - results25/11/2022
Computer based multiple choice tests - booking period02/12/2022 - 06/12/2022
Computer based multiple choice tests - testing period07/12/2022 - 13/12/2022
Computer based multiple choice tests - results22/12/2022