Tajnici / administrativni službenici (CAST Permanent)

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
05/01/2017
Rok za prijavu: 
nema roka za prijavu
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

 

Prije nego što odlučite želite li se prijaviti na ovaj postupak odabira, pročitajte sve važne dokumente kako biste bili sigurni da na datum potvrđivanja prijave ispunjavate sve uvjete za sudjelovanje.

Možete se prijaviti za jedan ili više profila i/ili jednu ili više funkcijskih skupina. Savjetujemo vam da odaberete samo one profile i funkcijske skupine za koje imate najrelevantnije iskustvo i obrazovanje.

Ako podnesete više prijava, nećete nužno imati bolje izglede da budete odabrani u fazi predodabira.

Ugovori u okviru ovog postupka odabira ponudit će se uglavnom za radna mjesta u Bruxellesu i Luxembourgu. Manji broj ugovora može biti ponuđen za radna mjesta u drugim gradovima u EU-u i u delegacijama EU-a diljem svijeta.

Više informacija dostupno je na stranici Pitanja i odgovori.

Prijava

Ako se odlučite prijaviti, slijedite ove upute:

1. Otvorite svoj EPSO račun ako ga još nemate. Strogo je zabranjeno imati više od jednog EPSO računa i zbog toga možete biti isključeni iz postupka odabira u bilo kojoj fazi. Ako vam nešto nije jasno, pročitajte odgovore na najčešća pitanja ili nam pošaljite upit.

2. Kliknite na PRIJAVA u nastavku.

3. Prijavite se u svoj EPSO račun.

4. Pročitajte upute za ispunjavanje obrasca. Pri podnošenju prijave slijedite upute na zaslonu.

Otežana vam je pristupačnost našim sadržajima? Pristupačnost je za EPSO veoma važna i uvelike nastojimo stalno unapređivati postupak komunikacije i odabira. Svejedno nailazite na poteškoće kad pristupate nekim dijelovima naših internetskih stranica i/ili dokumenata? Obratite nam se! Možemo vam poslati informacije u pristupačnim formatima ili vam pružiti pomoć.

5. Ispunite i potvrdite elektronički obrazac za prijavu na jeziku iz Poziva na iskaz interesa.

Napominjemo da Poziv na iskaz interesa sadržava upute u vezi s jezikom na kojem morate podnijeti obrazac za prijavu. Ako obrazac ne ispunite na traženom jeziku, možete biti isključeni iz postupka odabira.

6. Odaberite odgovarajući razred/jezik/profil, ovisno o potrebi. Ako niste sigurni što da odaberete, pojedinosti o razredu/jeziku/profilu pronaći ćete u Pozivu na iskaz interesa.

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju05/01/2017
Rok za prijavunema roka za prijavu
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora01/10/2021 - 05/10/2021
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja06/10/2021 - 12/10/2021
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – rezultati22/10/2021
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora29/10/2021 - 03/11/2021
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja04/11/2021 - 11/11/2021
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – rezultati22/11/2021
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora25/11/2021 - 30/11/2021
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja30/11/2021 - 03/12/2021
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – rezultati15/12/2021
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora14/01/2022 - 18/01/2022
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja19/01/2022 - 25/01/2022
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – rezultati04/02/2022
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora11/02/2022 - 15/02/2022
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja16/02/2022 - 22/02/2022
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – rezultati04/03/2022
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora11/03/2022 - 15/03/2022
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja16/03/2022 - 22/03/2022
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – rezultati01/04/2022