Home > Job opportunities > Trwające procedury naboru > Pracownicy sekretariatu/Pracownicy biurowi (CAST Permanent)

Pracownicy sekretariatu/Pracownicy biurowi (CAST Permanent)

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
05/01/2017
Termin: 
brak terminu nadsyłania zgłoszeń
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 
Typ umowy o pracę: 

 

Zanim zdecydujesz, czy chcesz wziąć udział w tej procedurze/tych procedurach naboru, przeczytaj uważnie wszystkie odnośne dokumenty i upewnij się, że w dniu wysłania zgłoszenia będziesz spełniać wszystkie warunki udziału.

Możesz wybrać  kilka profili i grup funkcyjnych. Radzimy zaznaczyć tylko te profile i grupy funkcyjne, którym  najlepiej odpowiadają Twoje wykształcenie i doświadczenie.

Złożenie kilku zgłoszeń nie zwiększa automatycznie Twoich szans na pomyślne przejście wstępnej selekcji.

Stanowiska, na które prowadzony jest nabór, znajdują się  głównie  w Brukseli i Luksemburgu. Ograniczona liczba stanowisk może zostać udostępniona w innych miastach UE i w delegaturach UE na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie zawierającej  konkretne pytania i odpowiedzi na nie.

Zgłoszenie kandydatury

Jeśli postanowisz się zgłosić, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:

1. Utwórz konto EPSO, jeśli jeszcze go nie masz. Posiadanie więcej niż jednego konta EPSO jest surowo zabronione – można zostać za to wykluczonym na dowolnym etapie procedury naboru. W razie wątpliwości zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z nami.

2. Kliknij na przycisk „Zgłoś swoją kandydaturę” poniżej.

3. Zaloguj się na swoim koncie EPSO.

4. Przeczytaj instrukcje, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy. Podczas wypełniania formularza postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.

Co zrobić w przypadku problemów z dostępnością naszego serwisu? Dostępność jest dla EPSO bardzo ważną kwestią. Dokładamy wszelkich starań, aby stale poprawiać dostępność informacji i procedur naboru. Jeżeli mimo to masz trudności z dostępem do niektórych części naszej witryny internetowej lub niektórych dokumentów, prosimy o kontakt. Możemy dostarczyć Ci dokumenty w innych formatach lub udzielić pomocy.

5. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy online w języku lub językach wymaganych w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Pamiętaj, że zaproszenie do wyrażenia zainteresowania zawiera instrukcje dotyczące języka, w którym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Niespełnienie tego wymogu może prowadzić do wykluczenia z procedury naboru.

6. Upewnij się, że prawidłowo wybrałeś grupę zaszeregowania, język i profil (o ile istnieje możliwość wyboru). Szczegółowe informacje na temat grup zaszeregowania, języków i profili znajdziesz w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń05/01/2017
Termin składania zgłoszeń brak terminu nadsyłania zgłoszeń
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (1)09/01/2019 - 15/01/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (1)15/01/2019 - 21/01/2019
Computer based multiple choice tests - results (1)31/01/2019
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (2)07/02/2019 - 12/02/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (2)12/02/2019 - 18/02/2019
Computer based multiple choice tests - results (2)28/02/2019
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (3)07/03/2019 - 12/03/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (3)12/03/2019 - 18/03/2019
Computer based multiple choice tests - results (3)end 3/2019(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (4)04/04/2019 - 09/04/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (4)09/04/2019 - 15/04/2019
Computer based multiple choice tests - results (4)4/2019(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (5)03/05/2019 - 07/05/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (5)08/05/2019 - 14/05/2019
Computer based multiple choice tests - results (5)end 5/2019(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (6)04/06/2019 - 12/06/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (6)12/06/2019 - 18/06/2019
Computer based multiple choice tests - results (6)end 6/2019(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (7)05/07/2019 - 09/07/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (7)10/07/2019 - 16/07/2019
Computer based multiple choice tests - results (7)end 7/2019(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (8)05/09/2019 - 09/09/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (8)10/09/2019 - 16/09/2019
Computer based multiple choice tests - results (8)end 9/2019(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (9)07/10/2019 - 11/10/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (9)14/10/2019 - 17/10/2019
Computer based multiple choice tests - results (9)end 10/2019(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (10)06/11/2019 - 11/11/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (10)12/11/2019 - 15/11/2019
Computer based multiple choice tests - results (10)end 11/2019(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (11)02/12/2019 - 06/12/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (11)09/12/2019 - 12/12/2019
Computer based multiple choice tests - results (11)end 12/2019(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (12)09/01/2020 - 13/01/2020
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (12)14/01/2020 - 20/01/2020
Computer based multiple choice tests - results (12)end 1/2020(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (13)06/02/2020 - 10/02/2020
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (13)11/02/2020 - 17/02/2020
Computer based multiple choice tests - results (13)end 2/2020(orientacyjnie)