Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent)

Första ansökningsdag: 
05/01/2017
Sista ansökningsdag: 
ingen sista ansökningsdag
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

 

Innan du anmäler dig till ett urvalsförfarande bör du läsa alla viktiga dokument för att förvissa dig om att du uppfyller alla behörighetskrav den dag du validerar din anmälan.

Du kan anmäla dig till en eller flera profiler eller tjänstegrupper. Vi rekommenderar dig att bara välja de profiler och tjänstegrupper som bäst motsvarar din utbildning och erfarenhet.

Du ökar inte nödvändigtvis dina chanser om du lämnar in flera ansökningar.

De anställningar som du kan erbjudas efter urvalsförfarandet finns främst i Bryssel och Luxemburg. Det kan också finnas anställningar på andra orter i EU och på EU:s delegationer runt om i världen.

Du kan läsa mer i våra särskilda frågor och svar.

Ansökan

Så här gör du om du beslutar dig för att söka:

1. Skapa ett Epsokonto om du inte redan har ett. Det är strängt förbjudet att ha fler än ett Epsokonto och du riskerar att uteslutas när som helst under urvalsförfarandet om det framkommer att du har flera konton. Läs mer i våra vanliga frågor eller kontakta oss om du är osäker.

2. Klicka på ANSÖK.

3. Logga in på ditt Epsokonto.

4. Läs anvisningarna om hur du fyller i webbansökan. Se till att följa anvisningarna på skärmen medan du fyller i ansökan.

Tillgänglighetsproblem? Tillgängligheten är väldigt viktig för Epso och vi arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten i vår kommunikation och våra urvalsförfaranden. Har du ändå svårt att komma åt vissa delar av vår webbplats eller något dokument? Vänligen kontakta oss då! Vi kan förse dig med tillgängliga format eller hjälpa dig.

5. Fyll i och validera webbansökan på det eller de språk som anges i inbjudan att lämna intresseanmälan.

Tänk på att inbjudan att lämna intresseanmälan innehåller anvisningar om det språk som du måste lämna in ansökan på. Om du inte uppfyller språkkravet kan du komma att uteslutas från urvalsförfarandet.

6. Se till att i förekommande fall välja rätt lönegrad/språk/profil. Om du inte vet vilken lönegrad/språk/profil du ska välja, läs på i inbjudan att lämna intresseanmälan.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar05/01/2017
Ansök senast ingen sista ansökningsdag
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor (1)09/01/2019 - 15/01/2019
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor (1)15/01/2019 - 21/01/2019
Computer based multiple choice tests - results (1)31/01/2019
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor (2)07/02/2019 - 12/02/2019
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor (2)12/02/2019 - 18/02/2019
Computer based multiple choice tests - results (2)28/02/2019
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor (3)07/03/2019 - 12/03/2019
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor (3)12/03/2019 - 18/03/2019
Computer based multiple choice tests - results (3)end 3/2019(preliminärt)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor (4)04/04/2019 - 09/04/2019
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor (4)09/04/2019 - 15/04/2019
Computer based multiple choice tests - results (4)4/2019(preliminärt)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor (5)03/05/2019 - 07/05/2019
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor (5)08/05/2019 - 14/05/2019
Computer based multiple choice tests - results (5)end 5/2019(preliminärt)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor (6)04/06/2019 - 12/06/2019
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor (6)12/06/2019 - 18/06/2019
Computer based multiple choice tests - results (6)end 6/2019(preliminärt)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor (7)05/07/2019 - 09/07/2019
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor (7)10/07/2019 - 16/07/2019
Computer based multiple choice tests - results (7)end 7/2019(preliminärt)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor (8)05/09/2019 - 09/09/2019
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor (8)10/09/2019 - 16/09/2019
Computer based multiple choice tests - results (8)end 9/2019(preliminärt)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor (9)07/10/2019 - 11/10/2019
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor (9)14/10/2019 - 17/10/2019
Computer based multiple choice tests - results (9)end 10/2019(preliminärt)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor (10)06/11/2019 - 11/11/2019
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor (10)12/11/2019 - 15/11/2019
Computer based multiple choice tests - results (10)end 11/2019(preliminärt)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor (11)02/12/2019 - 06/12/2019
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor (11)09/12/2019 - 12/12/2019
Computer based multiple choice tests - results (11)end 12/2019(preliminärt)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor (12)09/01/2020 - 13/01/2020
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor (12)14/01/2020 - 20/01/2020
Computer based multiple choice tests - results (12)end 1/2020(preliminärt)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor (13)06/02/2020 - 10/02/2020
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor (13)11/02/2020 - 17/02/2020
Computer based multiple choice tests - results (13)end 2/2020(preliminärt)