Διοίκηση / Ανθρώπινοι πόροι (CAST Permanent)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
05/01/2017
Προθεσμία: 
καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

 

Προτού αποφασίσετε να υποβάλετε υποψηφιότητα για τη/τις συγκεκριμένη/ες διαδικασία/ες επιλογής, διαβάστε προσεκτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να βεβαιωθείτε αν πληροίτε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας την ημερομηνία που επικυρώνετε την υποψηφιότητά σας.

Μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για μία ή περισσότερες κατηγορίες και/ή ομάδες καθηκόντων. Σας συνιστούμε να επιλέξετε μόνο τις κατηγορίες και τις ομάδες καθηκόντων για τις οποίες έχετε την καταλληλότερη εκπαίδευση και εμπειρία.

Η υποβολή πολλαπλών αιτήσεων δεν αυξάνει κατ’ ανάγκη τις πιθανότητες να προεπιλεγείτε.

Οι συμβάσεις που θα προταθούν για τη/τις συγκεκριμένη/ες διαδικασία/ες επιλογής θα αφορούν κυρίως θέσεις εργασίας στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Περιορισμένος αριθμός συμβάσεων ενδέχεται να υπάρξει και για άλλες πόλεις της ΕΕ καθώς και για αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. και Συγκεκριμένες ερωτήσεις και απαντήσεις.

Υποψηφιότητα

Αν αποφασίσατε να υποβάλετε υποψηφιότητα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό EPSO, αν δεν έχετε ήδη τέτοιο λογαριασμό.
 2. Αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας EPSO.
 3. Κάντε κλικ στο APPLY.
 4. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας EPSO.
 5. Διαβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης. Κατά την υποβολή υποψηφιότητας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 
  Έχετε δυσκολίες πρόσβασης; Η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την EPSO και εργαζόμαστε για τη συνεχή βελτίωσή της όσον αφορά την επικοινωνία μαζί μας και τις διαδικασίες επιλογής. Εξακολουθείτε παρ΄ όλα αυτά να αντιμετωπίζετε δυσκολίες πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ή/και σε έγγραφα; Επικοινωνήστε μαζί μας
   
 6. Συμπληρώστε και επικυρώστε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στις γλώσσες που απαιτούνται σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  Πρέπει να γνωρίζετε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη γλώσσα στην οποία πρέπει να υποβάλετε την υποψηφιότητά σας. Εάν δεν συμμορφωθείτε με τη σχετική απαίτηση μπορεί να αποκλειστείτε από τη διαδικασία επιλογής.
   
 7. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε σωστά τον βαθμό/τη γλώσσα/το προφίλ σας. Αν δεν είστε βέβαιοι ποιον βαθμό/ποια γλώσσα/ποιο προφίλ να επιλέξετε, διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

ΣτάδιαΧρονοδιάγραμμα
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων05/01/2017
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (1)24/01/2018 - 05/02/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (1)05/02/2018 - 15/02/2018
Computer based multiple choice tests - results (1)05/03/2018
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (2)13/03/2018 - 20/03/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (2)19/03/2018 - 05/04/2018
Computer based multiple choice tests - results (2)23/04/2018
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (3)30/04/2018 - 07/05/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (3)07/05/2018 - 24/05/2018
Computer based multiple choice tests - results (3)11/06/2018
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (4)18/06/2018 - 25/06/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (4)25/06/2018 - 09/07/2018
Computer based multiple choice tests - results (4)27/07/2018
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (5)30/08/2018 - 03/09/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (5)03/09/2018 - 10/09/2018
Computer based multiple choice tests - results (5)20/09/2018
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (6)27/09/2018 - 02/10/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (6)02/10/2018 - 08/10/2018
Computer based multiple choice tests - results (6)18/10/2018
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (7)25/10/2018 - 29/10/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (7)30/10/2018 - 06/11/2018
Computer based multiple choice tests - results (7)16/11/2018
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (8)23/11/2018 - 27/11/2018
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (8)28/11/2018 - 04/12/2018
Computer based multiple choice tests - results (8)14/12/2018
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (9)09/01/2019 - 15/01/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (9)15/01/2019 - 21/01/2019
Computer based multiple choice tests - results (9)31/01/2019
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (10)07/02/2019 - 12/02/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (10)12/02/2019 - 18/02/2019
Computer based multiple choice tests - results (10)28/02/2019
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (11)07/03/2019 - 12/03/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (11)12/03/2019 - 18/03/2019
Computer based multiple choice tests - results (11)28/03/2019
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (12)04/04/2019 - 09/09/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (12)09/04/2019 - 15/04/2019
Computer based multiple choice tests - results (12)25/04/2019