Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent)

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 
05/01/2017
An spriocdháta d'iarratais: 
Níl aon sprioc-am le hiarratas a dhéanamh
Institiúid/Gníomhaireacht: 
Cineál an chonartha: 

 

Sula gcinnfidh tú an mian leat cur isteach ar an bpróiseas roghnúcháin seo/ar na próisis roghnúcháin seo, iarrtar ort an glao ar léiriú spéise a léamh chun deimhin a dhéanamh de go gcomhlíonfaidh tú na coinníollacha incháilitheachta uile an dáta a bheidh tú ag bailíochtú d'iarratais.

Is ceadmhach iarratas a dhéanamh ar phróifíl amháin nó níos mó agus/nó ar ghrúpa feidhme amháin nó níos mó. Moltar go láidir duit gan cur isteach ach ar na próifílí sin agus ar na grúpaí feidhme sin is mó a bhfuil an t-oideachas agus an taithí oibre atá agat in oiriúint dóibh.

Ní hionann cur isteach ar roinnt próifílí agus grúpaí feidhme agus seans níos fearr a bheith ann go n-éireoidh leat sna babhtaí réamhroghnúcháin.

Is sa Bhruiséil agus i Lucsamburg is mó a bheidh na conarthaí poist atá á dtairiscint faoin bpróiseas roghnúcháin seo/faoi na próisis roghnúcháin seo. Is féidir go mbeidh líon beag conarthaí le fáil i gcathracha eile san Aontas Eorpach agus i dtoscaireachtaí an Aontais Eorpaigh áiteanna eile ar domhan.

Má tá tuilleadh eolais uait féach  an liosta de cheisteanna coitianta.

Iarratas

Má thograíonn tú iarratas a dhéanamh, lean na treoracha seo a leanas:

 1. Cruthaigh cuntas EPSO mura bhfuil ceann agat cheana.
 2. Déan deimhin de go bhfuil tú logáilte amach as do chuntas EPSO.
 3. Cliceáil ar 'IARRATAS A DHÉANAMH' thíos.
 4. Logáil isteach i do chuntas EPSO.
 5. Léigh na treoracha faoi conas an fhoirm a líonadh isteach. Le linn duit iarratas a dhéanamh, lean na treoracha ar an scáileán.
  Deacrachtaí maidir le hinrochtaineacht? Leagann EPSO an-bhéim ar an inrochtaineacht agus bímid ar ár mbionda i gcónaí agus sinn ag iarraidh feabhas a chur ar chúrsaí cumarsáide agus ar ár gcuid próiseas roghnúcháin. An bhfuil deacrachtaí agat fós teacht ar chodanna áirithe de shuíomh gréasáin EPSO agus/nó ar dhoiciméid? Téigh i dteagmháil linn
   
 6. Is sa teanga nó sna teangacha atá leagtha síos sa ghlao ar léiriú spéise is gá an fhoirm iarratais a líonadh isteach agus a bhailíochtú.
  Tá treoracha sa ghlao ar léiriú spéise maidir leis an teanga is gá a úsáid chun an fhoirm iarratais a líonadh isteach. Is féidir go ndícháileofar ón bpróiseas roghnúcháin thú mura leanfaidh tú na treoracha sin.
   
 7. Déan deimhin de go roghnóidh tú an grád/teanga/próifíl cheart, nuair is gá. Mura bhfuil tú cinnte cén grád/teanga/próifíl is ceart a roghnú, féach an glao ar léiriú spéise.

Amchlár táscach

Is ar mhaithe le heolas an méid seo thíos. Coimeádann EPSO an ceart aige féin é a athrú am ar bith, agus is minic a fhoilsítear nuashonruithe.

CéimAmchlár
Tús na tréimhse clárúcháin05/01/2017
An sprioc-am nach foláir iarratais a dhéanamh roimhe Níl aon sprioc-am le hiarratas a dhéanamh
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe (1)24/01/2018 - 05/02/2018
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha (1)05/02/2018 - 15/02/2018
Computer based multiple choice tests - results (1)05/03/2018
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe (2)13/03/2018 - 20/03/2018
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha (2)19/03/2018 - 05/04/2018
Computer based multiple choice tests - results (2)23/04/2018
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe (3)30/04/2018 - 07/05/2018
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha (3)07/05/2018 - 24/05/2018
Computer based multiple choice tests - results (3)11/06/2018
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe (4)18/06/2018 - 25/06/2018
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha (4)25/06/2018 - 09/07/2018
Computer based multiple choice tests - results (4)27/07/2018
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe (5)30/08/2018 - 03/09/2018
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha (5)03/09/2018 - 10/09/2018
Computer based multiple choice tests - results (5)20/09/2018
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe (6)27/09/2018 - 02/10/2018
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha (6)02/10/2018 - 08/10/2018
Computer based multiple choice tests - results (6)18/10/2018
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe (7)25/10/2018 - 29/10/2018
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha (7)30/10/2018 - 06/11/2018
Computer based multiple choice tests - results (7)16/11/2018
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe (8)23/11/2018 - 27/11/2018
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha (8)28/11/2018 - 04/12/2018
Computer based multiple choice tests - results (8)14/12/2018
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe (9)09/01/2019 - 15/01/2019
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha (9)15/01/2019 - 21/01/2019
Computer based multiple choice tests - results (9)31/01/2019
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe (10)07/02/2019 - 12/02/2019
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha (10)12/02/2019 - 18/02/2019
Computer based multiple choice tests - results (10)28/02/2019
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe (11)07/03/2019 - 12/03/2019
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha (11)12/03/2019 - 18/03/2019
Computer based multiple choice tests - results (11)28/03/2019
Na trialacha ilroghnacha ar ríomhaire a chur in áirithe (12)04/04/2019 - 09/09/2019
Na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – tréimhse na dtrialacha (12)09/04/2019 - 15/04/2019
Computer based multiple choice tests - results (12)25/04/2019