Administracja / Zasoby ludzkie (CAST Permanent)

Aktualne procedury naboru: 
05/01/2017
Termin: 
brak terminu nadsyłania zgłoszeń
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 
Typ umowy o pracę: 

 

Zanim zdecydujesz, czy chcesz wziąć udział w tej procedurze/tych procedurach naboru, przeczytaj uważnie wszystkie odnośne dokumenty i upewnij się, że w dniu wysłania zgłoszenia będziesz spełniać wszystkie warunki udziału.

Możesz wybrać  kilka profili i grup funkcyjnych. Radzimy zaznaczyć tylko te profile i grupy funkcyjne, którym  najlepiej odpowiadają Twoje wykształcenie i doświadczenie.

Złożenie kilku zgłoszeń nie zwiększa automatycznie Twoich szans na pomyślne przejście wstępnej selekcji.

Stanowiska, na które prowadzony jest nabór, znajdują się  głównie  w Brukseli i Luksemburgu. Ograniczona liczba stanowisk może zostać udostępniona w innych miastach UE i w delegaturach UE na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie zawierającej  konkretne pytania i odpowiedzi na nie.

Zgłoszenie kandydatury

Jeśli postanowisz się zgłosić, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:

 1. Utwórz konto EPSO, jeśli jeszcze go nie masz.
 2. Upewnij się, że wylogowałeś się ze swojego konta EPSO.
 3. Kliknij na przycisk „Zgłoś swoją kandydaturę” poniżej.
 4. Zaloguj się na swoim koncie EPSO.
 5. Przeczytaj instrukcje, jak wypełnić formularz. Podczas wypełniania zgłoszenia postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.
  Co zrobić w przypadku problemów z dostępnością naszego serwisu i procedur naboru? Dostępność jest dla EPSO bardzo ważną kwestią. Dokładamy wszelkich starań, aby stale poprawiać dostępność informacji i procedur naboru. Jeżeli mimo to masz trudności z dostępem do niektórych części naszej witryny internetowej lub niektórych dokumentów, prosimy o kontakt
   
 6. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy online w języku lub językach wymaganych w Zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.
  Pamiętaj, że Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania zawiera instrukcje dotyczące języka, w którym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Niespełnienie tego wymogu może prowadzić do wykluczenia z procedury naboru.
   
 7. Upewnij się, że prawidłowo wybrałeś grupę zaszeregowania, język i profil (o ile istnieje możliwość wyboru). Szczegółowe informacje na temat grup zaszeregowania, języków i profili znajdziesz w Zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń05/01/2017
Termin składania zgłoszeń brak terminu nadsyłania zgłoszeń
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (1)09/01/2019 - 15/01/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (1)15/01/2019 - 21/01/2019
Computer based multiple choice tests - results (1)31/01/2019
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (2)07/02/2019 - 12/02/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (2)12/02/2019 - 18/02/2019
Computer based multiple choice tests - results (2)28/02/2019
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (3)07/03/2019 - 12/03/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (3)12/03/2019 - 18/03/2019
Computer based multiple choice tests - results (3)end 3/2019(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (4)04/04/2019 - 09/04/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (4)09/04/2019 - 15/04/2019
Computer based multiple choice tests - results (4)4/2019(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (5)03/05/2019 - 07/05/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (5)08/05/2019 - 14/05/2019
Computer based multiple choice tests - results (5)end 5/2019(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (6)04/06/2019 - 12/06/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (6)12/06/2019 - 18/06/2019
Computer based multiple choice tests - results (6)end 6/2019(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (7)05/07/2019 - 09/07/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (7)10/07/2019 - 16/07/2019
Computer based multiple choice tests - results (7)end 7/2019(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (8)05/09/2019 - 09/09/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (8)10/09/2019 - 16/09/2019
Computer based multiple choice tests - results (8)end 9/2019(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru (9)03/10/2019 - 07/10/2019
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów (9)08/10/2019 - 14/10/2019
Computer based multiple choice tests - results (9)end 10/2019(orientacyjnie)