Administracja / Zasoby ludzkie (CAST Permanent)

Aktualne procedury naboru: 
05/01/2017
Termin: 
brak terminu nadsyłania zgłoszeń
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 
Typ umowy o pracę: 

 

Zanim zdecydujesz, czy chcesz wziąć udział w tej procedurze/tych procedurach naboru, przeczytaj uważnie wszystkie odnośne dokumenty i upewnij się, że w dniu wysłania zgłoszenia będziesz spełniać wszystkie warunki udziału.

Możesz wybrać  kilka profili i grup funkcyjnych. Radzimy zaznaczyć tylko te profile i grupy funkcyjne, którym  najlepiej odpowiadają Twoje wykształcenie i doświadczenie.

Złożenie kilku zgłoszeń nie zwiększa automatycznie Twoich szans na pomyślne przejście wstępnej selekcji.

Stanowiska, na które prowadzony jest nabór, znajdują się  głównie  w Brukseli i Luksemburgu. Ograniczona liczba stanowisk może zostać udostępniona w innych miastach UE i w delegaturach UE na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie zawierającej  konkretne pytania i odpowiedzi na nie.

Zgłoszenie kandydatury

Jeśli postanowisz się zgłosić, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:

1. Utwórz konto EPSO, jeśli jeszcze go nie masz. Posiadanie więcej niż jednego konta EPSO jest surowo zabronione – można zostać za to wykluczonym na dowolnym etapie procedury naboru. W razie wątpliwości zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z nami.

2. Kliknij na przycisk „Zgłoś swoją kandydaturę” poniżej.

3. Zaloguj się na swoim koncie EPSO.

4. Przeczytaj instrukcje, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy. Podczas wypełniania formularza postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.

Co zrobić w przypadku problemów z dostępnością naszego serwisu? Dostępność jest dla EPSO bardzo ważną kwestią. Dokładamy wszelkich starań, aby stale poprawiać dostępność informacji i procedur naboru. Jeżeli mimo to masz trudności z dostępem do niektórych części naszej witryny internetowej lub niektórych dokumentów, prosimy o kontakt. Możemy dostarczyć Ci dokumenty w innych formatach lub udzielić pomocy.

5. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy online w języku lub językach wymaganych w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Pamiętaj, że zaproszenie do wyrażenia zainteresowania zawiera instrukcje dotyczące języka, w którym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Niespełnienie tego wymogu może prowadzić do wykluczenia z procedury naboru.

6. Upewnij się, że prawidłowo wybrałeś grupę zaszeregowania, język i profil (o ile istnieje możliwość wyboru). Szczegółowe informacje na temat grup zaszeregowania, języków i profili znajdziesz w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń05/01/2017
Termin składania zgłoszeń brak terminu nadsyłania zgłoszeń
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru03/09/2020 - 07/09/2020
Computer based multiple choice tests - testing period08/09/2020 - 14/09/2020
Computer based multiple choice tests - results24/09/2020
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru01/10/2020 - 05/10/2020
Computer based multiple choice tests - testing period06/10/2020 - 12/10/2020
Computer based multiple choice tests - results22/10/2020
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru29/10/2020 - 02/11/2020
Computer based multiple choice tests - testing period03/11/2020 - 09/11/2020
Computer based multiple choice tests - results19/11/2020
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru26/11/2020 - 30/11/2020
Computer based multiple choice tests - testing period01/12/2020 - 07/12/2020
Computer based multiple choice tests - resultsmid 12/2020(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru07/01/2021 - 11/01/2021
Computer based multiple choice tests - testing period12/01/2021 - 18/01/2021
Computer based multiple choice tests - resultsend 1/2021(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru04/02/2021 - 08/02/2021
Computer based multiple choice tests - testing period09/02/2021 - 15/02/2021
Computer based multiple choice tests - resultsend 2/2021(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru04/03/2021 - 08/03/2021
Computer based multiple choice tests - testing period09/03/2021 - 15/03/2021
Computer based multiple choice tests - resultsend 3/2021(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru01/04/2021 - 05/04/2021
Computer based multiple choice tests - testing period06/04/2021 - 12/04/2021
Computer based multiple choice tests - resultsend 4/2021(orientacyjnie)
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru29/04/2021 - 03/05/2021
Computer based multiple choice tests - testing period04/05/2021 - 10/05/2021
Computer based multiple choice tests - resultsend 5/2021(orientacyjnie)