Administratíva / Ľudské zdroje (CAST Permanent)

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
05/01/2017
Dátum uzávierky: 
Bez lehoty na prihlásenie
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

 

Kým sa rozhodnete, či sa chcete prihlásiť na toto výberové konanie/tieto výberové konania, prečítajte si všetky dôležité dokumenty, aby ste sa uistili, že v čase potvrdenia prihlášky spĺňate všetky podmienky účasti na výberovom konaní.

Prihlásiť sa môžete do jednej/viacerých funkčných skupín a/alebo na jeden/viaceré profily. Dôrazne odporúčame, aby ste si vybrali profily a funkčné skupiny, na ktoré máte najviac relevantné vzdelanie a skúsenosti.

Ak podáte viacero žiadostí, neznamená to, že sa automaticky zvýši šanca na predbežný výber.

Zmluvy súvisiace s týmto výberovým konaním/týmito výberovými konaniami sa budú ponúkať prevažne na pozície v Bruseli a Luxemburgu. Obmedzený počet zmlúv môže byť dostupný aj v iných mestách EÚ a v delegáciách EÚ na celom svete.

Viac informácií nájdene na stránke Konkrétne otázky a odpovede.

Prihláška

Ak sa rozhodnete podať prihlášku, postupujte podľa týchto pokynov:

1. Vytvorte si používateľské konto EPSO, ak ho ešte nemáte. Je prísne zakázané mať viac než jedno používateľské konto EPSO. Ak by ste si vytvorili viac kont, môžete byť v ktorejkoľvek fáze výberového konania vylúčený. V prípade nejasnosti si prečítajte naše najčastejšie otázky alebo sa na nás obráťte.

2. Kliknite na ikonku PRIHLÁSIŤ SA.

3. Prihláste sa do svojho konta EPSO.

4. Prečítajte si pokyny na vyplnenie formulára. Pri vypĺňaní postupujte v súlade s pokynmi na obrazovkách.

Problémy s prístupnosťou? Prístupnosť je pre úrad EPSO prioritou, a preto intenzívne pracujeme na neustálom zlepšovaní prístupnosti našej komunikácie a výberových konaní. Máte stále ťažkosti s prístupom k častiam našich webových stránok a/alebo dokumentov? V tom prípade nás kontaktujte. Môžeme vám poskytnúť prístupné formáty alebo pomoc.

5. Vyplňte online prihlášku v jazykoch požadovaných vo výzve na vyjadrenie záujmu a potvrďte ju.

Upozorňujeme, že výzva na vyjadrenie záujmu obsahuje pokyny týkajúce sa jazyka, v ktorom musíte prihlášku predložiť. Nesplnenie tejto požiadavky môže viesť k diskvalifikácii z výberového konania.

6. Presvedčte sa, či ste vybrali správnu platovú triedu/jazyk/profil (ak sa to týka vášho výberového konania). V prípade otázok týkajúcich sa výberu platovej triedy/jazyka/profilu si prečítajte výzvu na vyjadrenie záujmu.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok05/01/2017
Uzávierka podávania prihlášok Bez lehoty na prihlásenie
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami03/09/2020 - 07/09/2020
Computer based multiple choice tests - testing period08/09/2020 - 14/09/2020
Computer based multiple choice tests - results24/09/2020
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami01/10/2020 - 05/10/2020
Computer based multiple choice tests - testing period06/10/2020 - 12/10/2020
Computer based multiple choice tests - results22/10/2020
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami29/10/2020 - 02/11/2020
Computer based multiple choice tests - testing period03/11/2020 - 09/11/2020
Computer based multiple choice tests - results19/11/2020
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami26/11/2020 - 30/11/2020
Computer based multiple choice tests - testing period01/12/2020 - 07/12/2020
Computer based multiple choice tests - resultsmid 12/2020(orientačne)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami07/01/2021 - 11/01/2021
Computer based multiple choice tests - testing period12/01/2021 - 18/01/2021
Computer based multiple choice tests - resultsend 1/2021(orientačne)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami04/02/2021 - 08/02/2021
Computer based multiple choice tests - testing period09/02/2021 - 15/02/2021
Computer based multiple choice tests - resultsend 2/2021(orientačne)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami04/03/2021 - 08/03/2021
Computer based multiple choice tests - testing period09/03/2021 - 15/03/2021
Computer based multiple choice tests - resultsend 3/2021(orientačne)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami01/04/2021 - 05/04/2021
Computer based multiple choice tests - testing period06/04/2021 - 12/04/2021
Computer based multiple choice tests - resultsend 4/2021(orientačne)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami29/04/2021 - 03/05/2021
Computer based multiple choice tests - testing period04/05/2021 - 10/05/2021
Computer based multiple choice tests - resultsend 5/2021(orientačne)