Komunikace (CAST Permanent)

Přihlášku lze podat od: 
05/01/2017
Termín pro podání přihlášky : 
Nebyla stanovena žádná lhůta
Platová třída : 
Instituce/ Agentura: 
Druh smlouvy : 

 

Předtím, než se na některé/některá výběrová řízení přihlásíte, si prostudujte všechny související dokumenty a přesvědčte se, zda budete v den odeslání splňovat všechny podmínky přijetí do výběrového řízení.

Můžete se hlásit na  jeden/jednu i více profilů nebo funkčních skupin. Vybírejte si pouze ty profily a funkční skupiny, pro které máte  relevantní kvalifikaci a praxi !

Podáním více přihlášek nezvyšujete nezbytně své šance.

Těmito výběrovými řízeními budou obsazována pracovní místa  hlavně  v Bruselu a Lucemburku. Menší omezený počet míst bude i v jiných evropských městech a v delegacích EU po celém světě.

Další informace najdete v části  Otázky a odpovědi.

Přihláška

Pokud se rozhodnete se přihlásit, řiďte se těmito pokyny:

 1. Vytvořte si účet EPSO, pokud ho ještě nemáte.
 2. Ujistěte se, že jste se ze svého účtu EPSO odhlásili.
 3. Klikněte níže na tlačítko PODAT PŘIHLÁŠKU.
 4. Přihlaste se do svého účtu EPSO.
 5. Přečtěte si pokyny, jak vyplnit přihlášku. Při vyplňování přihlášky se řiďte instrukcemi na obrazovce.
  Setkali jste s problémy týkajícími se přístupnosti? Přístupnost je pro úřad EPSO velmi důležitá. Neustále se snažíme zlepšovat přístupnost způsobu, jakým komunikujeme, i přístupnost výběrových řízení. Máte-li i přesto potíže s přístupem k určitým dokumentům nebo částem našich internetových stránek, obraťte se na nás
   
 6. Vyplňte přihlášku v jazyce nebo jazycích uvedených ve výzvě k vyjádření zájmu a odešlete ji.
  Výzva k vyjádření zájmu obsahuje mimo jiné informace o tom, v jakém jazyce se má přihláška podat. Pokud tento požadavek nesplníte, můžete být z výběrového řízení vyloučeni.
   
 7. Přesvědčte se, zda jste vybrali správnou platovou třídu / jazyk / profil (pokud je to pro vaše řízení relevantní). Pokud nevíte jakou platovou třídu / jazyk / profil máte vybrat, najdete tyto informace ve výzvě k vyjádření zájmu.

Orientační plánování

Tato informace je pouze orientační. EPSO si vyhrazuje právo na změnu zobrazených informací a pravidelně zveřejňuje aktualizace.

Konečné, potvrzené informace či harmonogram obdrží uchazeč pouze poštou či na účet EPSO.

Uzávěrka pro přihlášky Nebyla stanovena žádná lhůta
Začátek výběrového řízení05/01/2017
Testy na počítači (s výběrem odpovědí) – rezervace termínu testu (1)09/01/2019 - 15/01/2019
Testy na počítači (otázky s možností výběru odpovědi) – období konání testů (1)15/01/2019 - 21/01/2019
Computer based multiple choice tests - results (1)31/01/2019
Testy na počítači (s výběrem odpovědí) – rezervace termínu testu (2)07/02/2019 - 12/02/2019
Testy na počítači (otázky s možností výběru odpovědi) – období konání testů (2)12/02/2019 - 18/02/2019
Computer based multiple choice tests - results (2)28/02/2019
Testy na počítači (s výběrem odpovědí) – rezervace termínu testu (3)07/03/2019 - 12/03/2019
Testy na počítači (otázky s možností výběru odpovědi) – období konání testů (3)12/03/2019 - 18/03/2019
Computer based multiple choice tests - results (3)end 3/2019(orientační)
Testy na počítači (s výběrem odpovědí) – rezervace termínu testu (4)04/04/2019 - 09/04/2019
Testy na počítači (otázky s možností výběru odpovědi) – období konání testů (4)09/04/2019 - 15/04/2019
Computer based multiple choice tests - results (4)4/2019(orientační)
Testy na počítači (s výběrem odpovědí) – rezervace termínu testu (5)03/05/2019 - 07/05/2019
Testy na počítači (otázky s možností výběru odpovědi) – období konání testů (5)08/05/2019 - 14/05/2019
Computer based multiple choice tests - results (5)end 5/2019(orientační)
Testy na počítači (s výběrem odpovědí) – rezervace termínu testu (6)04/06/2019 - 12/06/2019
Testy na počítači (otázky s možností výběru odpovědi) – období konání testů (6)12/06/2019 - 18/06/2019
Computer based multiple choice tests - results (6)end 6/2019(orientační)
Testy na počítači (s výběrem odpovědí) – rezervace termínu testu (7)05/07/2019 - 09/07/2019
Testy na počítači (otázky s možností výběru odpovědi) – období konání testů (7)10/07/2019 - 16/07/2019
Computer based multiple choice tests - results (7)end 7/2019(orientační)
Testy na počítači (s výběrem odpovědí) – rezervace termínu testu (8)05/09/2019 - 09/09/2019
Testy na počítači (otázky s možností výběru odpovědi) – období konání testů (8)10/09/2019 - 16/09/2019
Computer based multiple choice tests - results (8)end 9/2019(orientační)
Testy na počítači (s výběrem odpovědí) – rezervace termínu testu (9)03/10/2019 - 07/10/2019
Testy na počítači (otázky s možností výběru odpovědi) – období konání testů (9)08/10/2019 - 14/10/2019
Computer based multiple choice tests - results (9)end 10/2019(orientační)