Komunikácia (CAST Permanent)

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
05/01/2017
Dátum uzávierky: 
Bez lehoty na prihlásenie
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

 

Kým sa rozhodnete, či sa chcete prihlásiť na toto výberové konanie/tieto výberové konania, prečítajte si všetky dôležité dokumenty, aby ste sa uistili, že v čase potvrdenia prihlášky spĺňate všetky podmienky účasti na výberovom konaní.

Prihlásiť sa môžete do jednej/viacerých funkčných skupín a/alebo na jeden/viaceré profily. Dôrazne odporúčame, aby ste si vybrali profily a funkčné skupiny, na ktoré máte najviac relevantné vzdelanie a skúsenosti.

Ak podáte viacero žiadostí, neznamená to, že sa automaticky zvýši šanca na predbežný výber.

Zmluvy súvisiace s týmto výberovým konaním/týmito výberovými konaniami sa budú ponúkať prevažne na pozície v Bruseli a Luxemburgu. Obmedzený počet zmlúv môže byť dostupný aj v iných mestách EÚ a v delegáciách EÚ na celom svete.

Viac informácií nájdene na stránke Konkrétne otázky a odpovede.

Prihláška

Ak sa rozhodnete podať prihlášku, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Vytvorte si používateľské konto EPSO, ak ho ešte nemáte.
 2. Uistite sa, že ste sa z konta EPSO odhlásili.
 3. Kliknite na ikonku PRIHLÁSIŤ SA.
 4. Prihláste sa do svojho konta EPSO.
 5. Prečítajte si pokyny na vyplnenie formulára. Pri vypĺňaní postupujte v súlade s pokynmi na obrazovkách.
  Problémy s prístupom? Prístup je pre úrad EPSO prioritou, a preto intenzívne pracujeme na neustálom zlepšovaní prístupnosti našej komunikácie a výberových konaní. Máte stále ťažkosti s prístupom k častiam našich webových stránok a/alebo dokumentov? Kontaktujte nás
   
 6. Vyplňte online prihlášku v jazykoch požadovaných vo výzve na vyjadrenie záujmu a potvrďte ju.
  Upozorňujeme, že výzva na vyjadrenie záujmu obsahuje pokyny týkajúce sa jazyka, v ktorom musíte prihlášku predložiť. Nesplnenie tejto požiadavky môže viesť k diskvalifikácii z výberového konania.
   
 7. Uistite sa, že ste vybrali správnu platovú triedu/jazyk/profil (ak je možnosť výberu). V prípade otázok týkajúcich sa výberu platovej triedy/jazyka/profilu si prečítajte výzvu na vyjadrenie záujmu.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok05/01/2017
Uzávierka podávania prihlášok Bez lehoty na prihlásenie
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (1)09/01/2019 - 15/01/2019
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (1)15/01/2019 - 21/01/2019
Computer based multiple choice tests - results (1)31/01/2019
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (2)07/02/2019 - 12/02/2019
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (2)12/02/2019 - 18/02/2019
Computer based multiple choice tests - results (2)28/02/2019
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (3)07/03/2019 - 12/03/2019
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (3)12/03/2019 - 18/03/2019
Computer based multiple choice tests - results (3)end 3/2019(orientačne)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (4)04/04/2019 - 09/04/2019
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (4)09/04/2019 - 15/04/2019
Computer based multiple choice tests - results (4)4/2019(orientačne)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (5)03/05/2019 - 07/05/2019
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (5)08/05/2019 - 14/05/2019
Computer based multiple choice tests - results (5)end 5/2019(orientačne)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (6)04/06/2019 - 12/06/2019
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (6)12/06/2019 - 18/06/2019
Computer based multiple choice tests - results (6)end 6/2019(orientačne)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (7)05/07/2019 - 09/07/2019
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (7)10/07/2019 - 16/07/2019
Computer based multiple choice tests - results (7)end 7/2019(orientačne)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (8)05/09/2019 - 09/09/2019
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (8)10/09/2019 - 16/09/2019
Computer based multiple choice tests - results (8)end 9/2019(orientačne)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami (9)03/10/2019 - 07/10/2019
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie (9)08/10/2019 - 14/10/2019
Computer based multiple choice tests - results (9)end 10/2019(orientačne)