Sprawy polityczne/Polityka unijna (CAST Permanent)

Aktualne procedury naboru: 
05/01/2017
Termin: 
brak terminu nadsyłania zgłoszeń
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 
Typ umowy o pracę: 

 

Zanim zdecydujesz, czy chcesz wziąć udział w tej procedurze/tych procedurach naboru, przeczytaj uważnie wszystkie odnośne dokumenty i upewnij się, że w dniu wysłania zgłoszenia będziesz spełniać wszystkie warunki udziału.

Możesz wybrać  kilka profili i grup funkcyjnych. Radzimy zaznaczyć tylko te profile i grupy funkcyjne, którym  najlepiej odpowiadają Twoje wykształcenie i doświadczenie.

Złożenie kilku zgłoszeń nie zwiększa automatycznie Twoich szans na pomyślne przejście wstępnej selekcji.

Stanowiska, na które prowadzony jest nabór, znajdują się  głównie  w Brukseli i Luksemburgu. Ograniczona liczba stanowisk może zostać udostępniona w innych miastach UE i w delegaturach UE na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie zawierającej  konkretne pytania i odpowiedzi na nie.

Zgłoszenie kandydatury

Jeśli postanowisz się zgłosić, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:

1. Utwórz konto EPSO, jeśli jeszcze go nie masz. Posiadanie więcej niż jednego konta EPSO jest surowo zabronione – można zostać za to wykluczonym na dowolnym etapie procedury naboru. W razie wątpliwości zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z nami.

2. Kliknij na przycisk „Zgłoś swoją kandydaturę” poniżej.

3. Zaloguj się na swoim koncie EPSO.

4. Przeczytaj instrukcje, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy. Podczas wypełniania formularza postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.

Co zrobić w przypadku problemów z dostępnością naszego serwisu? Dostępność jest dla EPSO bardzo ważną kwestią. Dokładamy wszelkich starań, aby stale poprawiać dostępność informacji i procedur naboru. Jeżeli mimo to masz trudności z dostępem do niektórych części naszej witryny internetowej lub niektórych dokumentów, prosimy o kontakt. Możemy dostarczyć Ci dokumenty w innych formatach lub udzielić pomocy.

5. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy online w języku lub językach wymaganych w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Pamiętaj, że zaproszenie do wyrażenia zainteresowania zawiera instrukcje dotyczące języka, w którym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Niespełnienie tego wymogu może prowadzić do wykluczenia z procedury naboru.

6. Upewnij się, że prawidłowo wybrałeś grupę zaszeregowania, język i profil (o ile istnieje możliwość wyboru). Szczegółowe informacje na temat grup zaszeregowania, języków i profili znajdziesz w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń05/01/2017
Termin składania zgłoszeń brak terminu nadsyłania zgłoszeń
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru01/10/2021 - 05/10/2021
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów06/10/2021 - 12/10/2021
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – wyniki22/10/2021
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru29/10/2021 - 03/11/2021
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów04/11/2021 - 11/11/2021
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – wyniki22/11/2021
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru25/11/2021 - 30/11/2021
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów30/11/2021 - 03/12/2021
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – wyniki15/12/2021
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru14/01/2022 - 18/01/2022
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów19/01/2022 - 25/01/2022
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – wyniki04/02/2022
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru11/02/2022 - 15/02/2022
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów16/02/2022 - 22/02/2022
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – wyniki04/03/2022
Rezerwacja terminu komputerowych testów wielokrotnego wyboru11/03/2022 - 15/03/2022
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – terminy testów16/03/2022 - 22/03/2022
Komputerowe testy wielokrotnego wyboru – wyniki01/04/2022