Информационни и комуникационни технологии (CAST Permanent)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
05/01/2017
Краен срок: 
няма краен срок за кандидатстване
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

 

Преди да решите дали искате да кандидатствате за съответните процедури за подбор, прочетете всички важни документи, за да се уверите, че отговаряте на всички условия за допустимост към датата на потвърждаване на вашата кандидатура.

Можете да кандидатствате за един или повече профила и/или функционални групи. Горещо ви препоръчваме да изберете само профилите и функционалните групи, за които вашето обучение и опит са най-подходящи.

Подаването на няколко кандидатури не увеличава непременно шансовете ви да преминете предварителния подбор.

Договори по процедурите за подбор ще се предлагат основно за позиции в Брюксел и Люксембург. Възможно е да има ограничен брой позиции в други градове в ЕС и в делегациите на ЕС по света.

За повече информация вижте също нашите  въпроси и отговори.

Кандидатура

Ако решите да кандидатствате, моля, следвайте тези инструкции:

1. Създайте свой EPSO профил, ако все още нямате такъв. Строго забранено е да имате повече от един EPSO профил. Ако на някой етап от процедурата се установи, че сте създали повече от един профил, може да бъдете изключен от участие. Моля, вижте нашите често задавани въпроси или се свържете с нас, ако не сте сигурни.

2. Щракнете върху КАНДИДАТСТВАЙТЕ по-долу.

3. Влезте в EPSO профила си.

4. Вижте указанията за попълване на формуляра. Моля, следвайте инструкциите на екрана при подготовката и изпращането на вашата кандидатура.

Трудности по отношение на достъпността? Достъпността е от голямо значение за EPSO, затова непрекъснато се опитваме да подобряваме достъпността на нашите комуникационни дейности и процедури за подбор. Все още срещате затруднения при достъпа до някои части на нашия уебсайт и/или документи? Моля, свържете се с нас! Можем да ви предоставим достъпни формати или помощ.

5. Попълнете и валидирайте електронния формуляр за кандидатстване на езика, посочен в поканата за изразяване на интерес.

Моля, имайте предвид, че в поканата за изразяване на интерес има указания относно езика, на който трябва да бъде попълнен вашият формуляр за кандидатстване. Неспазването на това изискване може да доведе до отстраняване от процедурата за подбор.

6. Уверете се, че сте избрали правилната степен, език или профил, когато е приложимо. Ако не сте сигурни коя степен, език или профил да изберете, вижте поканата за изразяване на интерес.

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от05/01/2017
Краен срок за кандидатстване няма краен срок за кандидатстване
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър01/10/2021 - 05/10/2021
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете06/10/2021 - 12/10/2021
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър - резултати22/10/2021
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър29/10/2021 - 03/11/2021
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете04/11/2021 - 11/11/2021
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър - резултати22/11/2021
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър25/11/2021 - 30/11/2021
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете30/11/2021 - 03/12/2021
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър - резултати15/12/2021
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър14/01/2022 - 18/01/2022
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете19/01/2022 - 25/01/2022
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър - резултати04/02/2022
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър11/02/2022 - 15/02/2022
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете16/02/2022 - 22/02/2022
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър - резултати04/03/2022
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър11/03/2022 - 15/03/2022
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете16/03/2022 - 22/03/2022
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър - резултати01/04/2022