Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (CAST Permanent)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
05/01/2017
Προθεσμία: 
καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

 

Προτού αποφασίσετε να υποβάλετε υποψηφιότητα για τη/τις συγκεκριμένη/ες διαδικασία/ες επιλογής, διαβάστε όλα τα σημαντικά έγγραφα για να βεβαιωθείτε ότι κατά την ημερομηνία επικύρωσης της αίτησης υποψηφιότητάς σας πληροίτε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για μία ή περισσότερες κατηγορίες και/ή ομάδες καθηκόντων. Σας συνιστούμε να επιλέξετε μόνο τις κατηγορίες και τις ομάδες καθηκόντων για τις οποίες έχετε την καταλληλότερη εκπαίδευση και εμπειρία.

Η υποβολή πολλαπλών αιτήσεων δεν αυξάνει κατ’ ανάγκη τις πιθανότητες να προεπιλεγείτε.

Οι συμβάσεις που θα προταθούν για τη/τις συγκεκριμένη/ες διαδικασία/ες επιλογής θα αφορούν κυρίως θέσεις εργασίας στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Περιορισμένος αριθμός συμβάσεων ενδέχεται να υπάρξει και για άλλες πόλεις της ΕΕ καθώς και για αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. και Συγκεκριμένες ερωτήσεις και απαντήσεις.

Υποψηφιότητα

Εάν αποφασίσετε να υποβάλετε αίτηση για ένα από τα προφίλ της μόνιμης διαδικασίας CAST, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό EPSO, αν δεν έχετε ήδη. Απαγορεύεται αυστηρά να έχετε πάνω από έναν λογαριασμό EPSO. Αν διαπιστωθεί ότι διαθέτετε περισσότερους, μπορεί να αποκλειστείτε σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής. Αν έχετε αμφιβολίες, διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.
 2. Κάντε κλικ στο «Υποβολή υποψηφιότητας», για να ξεκινήσετε την αίτησή σας.
 3. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας EPSO.
 4. Διαβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης. Κατά την υποβολή αίτησης ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
  Έχετε δυσκολίες προσβασιμότητας; Η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την EPSO και εργαζόμαστε για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας, είτε όσον αφορά την επικοινωνία είτε τις διαδικασίες επιλογής.
  Εξακολουθείτε παρ’ όλα αυτά να αντιμετωπίζετε δυσκολίες πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ή/και σε έγγραφα; Επικοινωνήστε μαζί μας! Μπορούμε να σας παράσχουμε έγγραφα σε προσβάσιμες μορφές ή βοήθεια.
 5. Συμπληρώστε και επικυρώστε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στις γλώσσες που απαιτούνται σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  Πρέπει να γνωρίζετε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη γλώσσα στην οποία πρέπει να υποβάλετε την υποψηφιότητά σας. 
  Εάν δεν συμμορφωθείτε με τη σχετική απαίτηση μπορεί να αποκλειστείτε από τη διαδικασία επιλογής.
 6. Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή ομάδα καθηκόντων κατά την υποβολή της αίτησης.
  Αν δεν είστε βέβαιοι ποια ομάδα καθηκόντων να επιλέξετε, διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων05/01/2017
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Computer based multiple choice tests - booking period11/03/2022 - 15/03/2022
Computer based multiple choice tests - testing period16/03/2022 - 22/03/2022
Computer based multiple choice tests - results01/04/2022
Computer based multiple choice tests - booking period07/04/2022 - 11/04/2022
Computer based multiple choice tests - testing period12/04/2022 - 20/04/2022
Computer based multiple choice tests - results02/05/2022
Computer based multiple choice tests - booking period03/06/2022 - 08/06/2022
Computer based multiple choice tests - testing period09/06/2022 - 15/06/2022
Computer based multiple choice tests - results24/06/2022
Computer based multiple choice tests - booking period09/09/2022 - 13/09/2022
Computer based multiple choice tests - testing period14/09/2022 - 20/09/2022
Computer based multiple choice tests - results30/09/2022
Computer based multiple choice tests - booking period07/11/2022 - 11/11/2022
Computer based multiple choice tests - testing period14/11/2022 - 17/11/2022
Computer based multiple choice tests - results25/11/2022
Computer based multiple choice tests - booking period02/12/2022 - 06/12/2022
Computer based multiple choice tests - testing period07/12/2022 - 13/12/2022
Computer based multiple choice tests - results22/12/2022