Administrátori výskumných programov s profilmi biológia, environmentalistika a geovedy a/alebo satelitné snímkovanie, vedy o živej prírode

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
06/02/2018
Dátum uzávierky: 
08/03/2018 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): 
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Výberové konanie

  • Výberové konanie zahŕňa viacero fáz. Pokiaľ nie je stanovený presný dátum a čas, časový harmonogram považujte len za orientačný.
  • Budeme s vami komunikovať prostredníctvom vášho používateľského konta EPSO. V ňom nájdete všetky informácie týkajúce sa vášho postupu, ako sú pozvánky na testy, výsledky testov atď.
  • Počas trvania výberového konania si kontrolujte vaše používateľské konto EPSO aspoň dvakrát za týždeň.
  • Upozorňujeme, že v testoch nestačí získať požadovaný minimálny počet bodov.
    Iba tí, ktorí získajú najviac bodov, postúpia do ďalšej fázy výberového konania.

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Fázy výberového konaniaHarmonogram
Podávanie prihlášok06/02/2018
Uzávierka podávania prihlášok 08/03/2018 - 12:00(bruselský čas)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami17/04/2018 - 27/04/2018
Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami – testovacie obdobie30/04/2018 - 16/05/2018
Specific competency test – booking period18/09/2018 - 24/09/2018
Specific competency test – testing period05/10/2018
Hodnotiace centrum16/10/2018 - 14/11/2018