Administrátori výskumných programov s profilmi biológia, environmentalistika a geovedy a/alebo satelitné snímkovanie, vedy o živej prírode

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
06/02/2018
Dátum uzávierky: 
08/03/2018 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): 
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok06/02/2018
Uzávierka podávania prihlášok 08/03/2018 - 12:00(bruselský čas)
Computer based multiple choice tests - booking period17/04/2018 - 27/04/2018
Computer based multiple choice tests - testing period30/04/2018 - 16/05/2018
Specific competency test – booking period18/09/2018 - 24/09/2018
Specific competency test – testing period05/10/2018
Assessment Centre16/10/2018 - 14/11/2018