Администратори в рамките на научноизследователска програма в областта на хуманитарните и социалните науки и/или икономиката

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
06/02/2018
Краен срок: 
08/03/2018 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от06/02/2018
Краен срок за кандидатстване 08/03/2018 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър17/04/2018 - 27/04/2018
Тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър — провеждане на тестовете30/04/2018 - 16/05/2018
Specific competency test – booking period18/09/2018 - 24/09/2018
Specific competency test – testing period05/10/2018
Център за оценяване15/11/2018 - 28/11/2018