Handläggare av forskningsprogram inom human- och samhällsvetenskap eller ekonomi

Första ansökningsdag: 
06/02/2018
Sista ansökningsdag: 
08/03/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar06/02/2018
Ansök senast 08/03/2018 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor17/04/2018 - 27/04/2018
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor30/04/2018 - 16/05/2018
Specific competency test – booking period18/09/2018 - 24/09/2018
Specific competency test – testing period05/10/2018
Utvärderingscentrum15/11/2018 - 28/11/2018