προσωπικό φροντίδας παιδιών (CAST Permanent)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
16/04/2018
Προθεσμία: 
καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

 

Προτού αποφασίσετε να υποβάλετε υποψηφιότητα για τη/τις συγκεκριμένη/ες διαδικασία/ες επιλογής, διαβάστε όλα τα σημαντικά έγγραφα για να βεβαιωθείτε ότι κατά την ημερομηνία επικύρωσης της αίτησης υποψηφιότητάς σας πληροίτε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για μία ή περισσότερες κατηγορίες και/ή ομάδες καθηκόντων. Σας συνιστούμε να επιλέξετε μόνο τις κατηγορίες και τις ομάδες καθηκόντων για τις οποίες έχετε την καταλληλότερη εκπαίδευση και εμπειρία.

Η υποβολή πολλαπλών αιτήσεων δεν αυξάνει κατ’ ανάγκη τις πιθανότητες να προεπιλεγείτε.

Οι συμβάσεις που θα προταθούν για τη/τις συγκεκριμένη/ες διαδικασία/ες επιλογής θα αφορούν κυρίως θέσεις εργασίας στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Περιορισμένος αριθμός συμβάσεων ενδέχεται να υπάρξει και για άλλες πόλεις της ΕΕ καθώς και για αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. και Συγκεκριμένες ερωτήσεις και απαντήσεις.

Υποψηφιότητα

Αν αποφασίσατε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Δημιουργήστε λογαριασμό EPSO, αν δεν έχετε ήδη τέτοιο λογαριασμό. Απαγορεύεται αυστηρά να έχετε πάνω από έναν λογαριασμό EPSO. Αν διαπιστωθεί ότι διαθέτετε περισσότερους, μπορεί να αποκλειστείτε σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής. Αν έχετε αμφιβολίες, διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

2. Κάντε κλικ στο APPLY.

3. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας EPSO.

4. Διαβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης. Κατά την υποβολή αίτησης ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.Δυσκολία προσβασιμότητας; Η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την EPSO και εργαζόμαστε για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας, είτε όσον αφορά την επικοινωνία μαζί μας είτε  τις διαδικασίες επιλογής. Εξακολουθείτε παρ΄ όλα αυτά να αντιμετωπίζετε δυσκολίες πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ή/και σε έγγραφα; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας! Μπορούμε να σας δώσουμε δελτία σε προσβάσιμες μορφές ή να σας βοηθήσουμε.

5. Συμπληρώστε και επικυρώστε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στις γλώσσες που απαιτούνται σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Πρέπει να γνωρίζετε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη γλώσσα στην οποία πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας. Εάν δεν συμμορφωθείτε με τη σχετική απαίτηση μπορεί να αποκλειστείτε από τη διαδικασία επιλογής.

6. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε σωστά τον βαθμό/τη γλώσσα/το προφίλ σας. Αν δεν είστε βέβαιοι ποιον βαθμό/ποια γλώσσα/ποιο προφίλ να επιλέξετε, διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων16/04/2018
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (1)09/01/2019 - 15/01/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (1)15/01/2019 - 21/01/2019
Computer based multiple choice tests - results (1)31/01/2019
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (2)07/02/2019 - 12/02/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (2)12/02/2019 - 18/02/2019
Computer based multiple choice tests - results (2)28/02/2019
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (3)07/03/2019 - 12/03/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (3)12/03/2019 - 18/03/2019
Computer based multiple choice tests - results (3)end 3/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (4)04/04/2019 - 09/04/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (4)09/04/2019 - 15/04/2019
Computer based multiple choice tests - results (4)4/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (5)03/05/2019 - 07/05/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (5)08/05/2019 - 14/05/2019
Computer based multiple choice tests - results (5)end 5/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (6)04/06/2019 - 12/06/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (6)12/06/2019 - 18/06/2019
Computer based multiple choice tests - results (6)end 6/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (7)05/07/2019 - 09/07/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (7)10/07/2019 - 16/07/2019
Computer based multiple choice tests - results (7)end 7/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (8)05/09/2019 - 09/09/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (8)10/09/2019 - 16/09/2019
Computer based multiple choice tests - results (8)end 9/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (9)07/10/2019 - 11/10/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (9)14/10/2019 - 17/10/2019
Computer based multiple choice tests - results (9)end 10/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (10)06/11/2019 - 11/11/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (10)12/11/2019 - 15/11/2019
Computer based multiple choice tests - results (10)end 11/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (11)02/12/2019 - 06/12/2019
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (11)09/12/2019 - 12/12/2019
Computer based multiple choice tests - results (11)end 12/2019(ενδεικτική ημερομηνία)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (12)09/01/2020 - 13/01/2020
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (12)14/01/2020 - 20/01/2020
Computer based multiple choice tests - results (12)end 1/2020(ενδεικτική ημερομηνία)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή (13)06/02/2020 - 10/02/2020
Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή – περίοδος εξετάσεων (13)11/02/2020 - 17/02/2020
Computer based multiple choice tests - results (13)end 2/2020(ενδεικτική ημερομηνία)