Pismeni prevoditelji (CAST Permanent)

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
08/01/2019
Rok za prijavu: 
nema roka za prijavu
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

 

Prije nego što odlučite želite li se prijaviti na ovaj postupak odabira, pročitajte sve važne dokumente kako biste bili sigurni da na datum potvrđivanja prijave ispunjavate sve uvjete za sudjelovanje.

Možete se prijaviti za jedan ili više profila i/ili jednu ili više funkcijskih skupina. Savjetujemo vam da odaberete samo one profile i funkcijske skupine za koje imate najrelevantnije iskustvo i obrazovanje.

Ako podnesete više prijava, nećete nužno imati bolje izglede da budete odabrani u fazi predodabira.

Ugovori u okviru ovog postupka odabira ponudit će se uglavnom za radna mjesta u Bruxellesu i Luxembourgu. Manji broj ugovora može biti ponuđen za radna mjesta u drugim gradovima u EU-u i u delegacijama EU-a diljem svijeta.

Više informacija dostupno je na stranici Pitanja i odgovori.

Prijava

Ako se odlučite prijaviti, slijedite ove upute:

 1. Stvorite svoj EPSO račun ako ga još nemate.
 2. Odjavite se iz svojeg EPSO računa.
 3. Kliknite na PRIJAVA u nastavku.
 4. Prijavite se u svoj EPSO račun.
 5. Pročitajte upute za ispunjavanje obrasca. Pri podnošenju prijave slijedite upute na zaslonu.
  Otežana pristupačnost? Pristupačnost je za EPSO veoma važna i intenzivno se trudimo stalno unapređivati postupak komunikacije i odabira. Još nailazite na poteškoće kad pristupate nekim dijelovima našeg web-mjesta i/ili dokumenata? Obratite nam se
   
 6. Ispunite i potvrdite obrazac za elektroničku prijavu na jeziku/jezicima iz Poziva na iskaz interesa.
  Napominjemo da Poziv na iskaz interesa sadržava upute u vezi s jezikom na kojem morate podnijeti obrazac za prijavu. Ako obrazac ne ispunite na traženom jeziku, možete biti isključeni iz postupka odabira.
   
 7. Odaberite odgovarajući razred/jezik/profil, ovisno o potrebi. Ako niste sigurni što da odaberete, pojedinosti o razredu/jeziku/profilu pronaći ćete u Pozivu na iskaz interesa.

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju08/01/2019
Rok za prijavunema roka za prijavu
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora (1)07/02/2019 - 12/02/2019
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja (1)12/02/2019 - 18/02/2019
Computer based multiple choice tests - results (1)28/02/2019
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora (2)07/03/2019 - 12/03/2019
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja (2)12/03/2019 - 18/03/2019
Computer based multiple choice tests - results (2)end 3/2019(okvirno)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora (3)04/04/2019 - 09/04/2019
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja (3)09/04/2019 - 15/04/2019
Computer based multiple choice tests - results (3)4/2019(okvirno)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora (4)03/05/2019 - 07/05/2019
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja (4)08/05/2019 - 14/05/2019
Computer based multiple choice tests - results (4)end 5/2019(okvirno)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora (5)04/06/2019 - 12/06/2019
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja (5)12/06/2019 - 18/06/2019
Computer based multiple choice tests - results (5)end 6/2019(okvirno)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora (6)05/07/2019 - 09/07/2019
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja (6)10/07/2019 - 16/07/2019
Computer based multiple choice tests - results (6)end 7/2019(okvirno)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora (7)05/09/2019 - 09/09/2019
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja (7)10/09/2019 - 16/09/2019
Computer based multiple choice tests - results (7)end 9/2019(okvirno)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora (8)03/10/2019 - 10/10/2019
Računalni testovi s višestrukim izborom odgovora – razdoblje testiranja (8)08/10/2019 - 14/10/2019
Computer based multiple choice tests - results (8)end 10/2019(okvirno)