Διοικητικοί υπάλληλοι – Προηγμένη τεχνολογία: Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
09/01/2020
Initial deadline: 
06/02/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προθεσμία: 
20/02/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών) (extended)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Προτού αποφασίσετε να υποβάλετε υποψηφιότητα για τη/τις συγκεκριμένη/ες διαδικασία/ες επιλογής, διαβάστε όλα τα σημαντικά έγγραφα για να βεβαιωθείτε ότι κατά την ημερομηνία επικύρωσης της αίτησης υποψηφιότητάς σας πληροίτε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για να είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για διαδικασίες επιλογής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου της ιθαγένειας, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ως εκ τούτου, πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί το Brexit στις 31 Ιανουαρίου 2020, πρέπει να έχετε την ιθαγένεια ενός από τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη της ΕΕ κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων προκειμένου να μπορείτε να λάβετε μέρος σε διαδικασία επιλογής της EPSO.

Υποψηφιότητα

Αν αποφασίσατε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Δημιουργήστε λογαριασμό EPSO, αν δεν έχετε ήδη τέτοιο λογαριασμό. Απαγορεύεται αυστηρά να έχετε πάνω από έναν λογαριασμό EPSO. Αν διαπιστωθεί ότι διαθέτετε περισσότερους, μπορεί να αποκλειστείτε σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής. Αν έχετε αμφιβολίες, διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας. 
  2. Κάντε κλικ στο APPLY.
  3. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας EPSO. 
  4. Διαβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης. Κατά την υποβολή αίτησης ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.Δυσκολία προσβασιμότητας; Η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την EPSO και εργαζόμαστε για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας, είτε όσον αφορά την επικοινωνία μαζί μας είτε  τις διαδικασίες επιλογής. Εξακολουθείτε παρ΄ όλα αυτά να αντιμετωπίζετε δυσκολίες πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ή/και σε έγγραφα; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας! Μπορούμε να σας δώσουμε δελτία σε προσβάσιμες μορφές ή να σας βοηθήσουμε.
  5. Διαβάστε στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τις οδηγίες σχετικά με τη γλώσσα/τις γλώσσες στην οποία/στις οποίες πρέπει να υποβάλετε το δελτίο της αίτησης.Έχετε υπόψη σας ότι η εξεταστική επιτροπή και οι υπηρεσίες πρόσληψης εργάζονται σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών επικοινωνίας (στις πιο κοινές επίσημες γλώσσες της ΕΕ). Συνεπώς, σας συνιστούμε να υποβάλετε την αίτησή σας σε μία από αυτές τις γλώσσες, ώστε να διευκολύνετε τη διαδικασία επιλογής ή/και πρόσληψης σε μεταγενέστερο στάδιο. 
  6. Η συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Σας συμβουλεύουμε να μην την αφήσετε για την τελευταία στιγμή. Η EPSO δεν μπορεί να δεχτεί αιτήσεις υποψηφιότητας από υποψηφίους που δεν θα τηρήσουν την ορισθείσα προθεσμία.
  7. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε σωστά τον βαθμό/τη γλώσσα/το προφίλ σας. Αν δεν είστε βέβαιοι ποιον βαθμό/ποια γλώσσα/ποιο προφίλ να επιλέξετε, διαβάστε την προκήρυξη του διαγωνισμού ή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων09/01/2020
Initial deadline06/02/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (extended) 20/02/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)