Administratori augsto tehnoloģiju jomā (augstas veiktspējas datošana)

Pieteikšanās procedūras sākums: 
09/01/2020
Initial deadline: 
06/02/2020 - 12:00(pēc Briseles laika)
Termiņš: 
20/02/2020 - 12:00(pēc Briseles laika) (extended)
Pakāpe: 
Iestāde/aģentūra: 
Līguma veids: 

Pirms izlemjat, vai iesniegt pieteikumu šajā(-ās) atlases procedūrā(-ās), izlasiet visus svarīgos dokumentus, lai pārliecinātos, ka dienā, kad apstiprināt savu pieteikumu, atbilstat visām piemērotības prasībām.

Lūdzam ņemt vērā, ka atlases procedūrās drīkst piedalīties tikai tie kandidāti, kas pieteikumu iesniegšanas perioda pēdējā dienā izpilda visus atbilstības kritērijus, tostarp attiecībā uz pilsonību. Līdz ar to, ja Apvienotā Karaliste 2020. gada 31. janvārī izstāsies no Eiropas Savienības, kādā EPSO atlases procedūrā drīkstēsiet piedalīties tikai tad, ja pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā būsiet pilsonis(-e) kādā no pārējām 27 ES dalībvalstīm.

Pieteikums

Ja nolemjat pieteikties, izpildiet šos norādījumus.

 1. Izveidojiet savu EPSO kontu, ja jums tāda vēl nav. Ir stingri aizliegts izveidot vairāk nekā vienu EPSO kontu. Ja jums būs vairāki konti, jūs var izslēgt jebkurā atlases procedūras posmā. Šaubu gadījumā ielūkojieties bieži uzdotajos jautājumos vai sazinieties ar mums.
 2. Noklikšķiniet uz zemāk redzamās pogas “PIETEIKTIES”.
 3. Pierakstieties savā EPSO kontā.
 4. Izlasiet norādījumus par to, kā aizpildīt veidlapu. Pieteikšanās procesā sekojiet instrukcijām ekrānā.
  Jums ir grūtības saistībā ar pieejamību? Pieejamība ir jautājums, kas EPSO ir ļoti svarīgs, un mēs intensīvi strādājam, lai nepārtraukti uzlabotu mūsu saziņas pasākumu un atlases procedūru pieejamību. Jums joprojām ir grūtības piekļūt dažām mūsu tīmekļa vietnes daļām un/vai dokumentiem? Tādā gadījumā sazinieties ar mums! Mēs varam jums piedāvāt tādus formātus vai palīdzību, kas nodrošinās pieejamību.
 5. Paziņojumā par konkursu vai uzaicinājumā izteikt ieinteresētību ir sniegti norādījumi par valodu(-ām), kurā(-ās) jums ir jāiesniedz pieteikuma veidlapa.
  Ņemiet vērā, ka atlases komisija un darbā pieņemošie dienesti strādā ierobežotā skaitā saziņas valodu (visplašāk lietotajās ES oficiālajās valodās) un ka tāpēc ir ieteicams pieteikuma veidlapu iesniegt kādā no tām, lai atvieglotu atlases procedūru un/vai vēlāko pieņemšanu darbā.
 6. Veidlapas aizpildīšana aizņem daudz laika. Neatlieciet to uz pēdējo brīdi. EPSO nepieņems pieteikumus, kas nebūs iesniegti paredzētajā termiņā.
 7. Raugieties, lai būtu norādīta pareizā pakāpe, valoda vai profils (atkarībā no konkrētā gadījuma). Ja neesat pārliecināts, kuru pakāpi, valodu vai profilu izvēlēties, izlasiet paziņojumu par konkursu vai uzaicinājumu izteikt ieinteresētību.

Orientējošs plāns

Šī informācija ir tikai orientējoša. EPSO patur sev tiesības jebkurā brīdī grozīt norādīto informāciju un regulāri to aktualizē.

Galīgo un apstiprināto informāciju/plānu sūtām tikai vēstulēs un ziņojumos uz pretendenta EPSO kontu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņa sākums09/01/2020
Initial deadline06/02/2020 - 12:00(pēc Briseles laika)
Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigas (extended) 20/02/2020 - 12:00(pēc Briseles laika)