Διοικητικοί υπάλληλοι – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
09/01/2020
Initial deadline: 
06/02/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προθεσμία: 
20/02/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών) (extended)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων09/01/2020
Initial deadline06/02/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (extended) 20/02/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)