Administratorzy – cyfrowe miejsce pracy, automatyzacja prac biurowych i technologie mobilne

Numer referencyjny: 
Aktualne procedury naboru: 
09/01/2020
Initial deadline: 
06/02/2020 - 12:00(czasu brukselskiego)
Termin: 
20/02/2020 - 12:00(czasu brukselskiego) (extended)
Grupa zaszeregowania: 
Instytucja/agencja: 

Zanim zdecydujesz, czy chcesz wziąć udział w tej procedurze/tych procedurach naboru, przeczytaj uważnie wszystkie odnośne dokumenty i upewnij się, że w dniu wysłania zgłoszenia będziesz spełniać wszystkie warunki udziału.

Przypominamy, że do procedury naboru zostaną dopuszczeni tylko kandydaci, którzy spełniają wszystkie kryteria kwalifikowalności, m.in. również kryterium obywatelstwa, w dniu, w którym upływa termin składania zgłoszeń. W związku z tym należy pamiętać, że w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z UE w dniu 31 stycznia 2020 r. każdy kandydat musi być obywatelem jednego z pozostałych 27 państw członkowskich UE w dniu, w którym upływa termin składania zgłoszeń, aby móc wziąć udział w procedurze naboru EPSO.

Zgłoszenie kandydatury

Jeśli postanowisz się zgłosić, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:

 1. Utwórz konto EPSO, jeśli jeszcze go nie masz. Posiadanie więcej niż jednego konta EPSO jest surowo zabronione – można zostać za to wykluczonym na dowolnym etapie procedury naboru. W razie wątpliwości zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z nami.
 2. Kliknij na przycisk „Zgłoś swoją kandydaturę” poniżej.
 3. Zaloguj się na swoim koncie EPSO.
 4. Przeczytaj instrukcje, jak wypełnić formularz zgłoszeniowy. Podczas wypełniania formularza postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.
  Co zrobić w przypadku problemów z dostępnością naszego serwisu? Dostępność jest dla EPSO bardzo ważną kwestią. Dokładamy wszelkich starań, aby stale poprawiać dostępność informacji i procedur naboru. Jeżeli mimo to masz trudności z dostępem do niektórych części naszej witryny internetowej lub niektórych dokumentów, prosimy o kontakt. Możemy dostarczyć Ci dokumenty w innych formatach lub udzielić pomocy.
 5. Instrukcje dotyczące języka lub języków, w których należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdziesz w ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.
  Uwaga: komisja konkursowa i służby prowadzące nabór posługują się pewną ograniczoną liczbą najpowszechniej używanych języków urzędowych UE, dlatego zaleca się wypełnienie formularza zgłoszeniowego w jednym z tych języków, aby usprawnić procedurę naboru i ewentualnej późniejszej rekrutacji.
 6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest czasochłonne. Radzimy nie czekać z tym do ostatniej chwili. EPSO nie będzie akceptować zgłoszeń, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu.
 7. Upewnij się, że prawidłowo wybrałeś grupę zaszeregowania, język i profil (o ile istnieje możliwość wyboru). Szczegółowe informacje na temat grupy zaszeregowania, języka i profilu znajdziesz w ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Orientacyjny harmonogram

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

Ostateczne, potwierdzone informacje i harmonogramy są przesyłane wyłącznie listownie i za pośrednictwem wiadomości na kontach EPSO kandydatów.

Początek przyjmowania zgłoszeń09/01/2020
Initial deadline06/02/2020 - 12:00(czasu brukselskiego)
Termin składania zgłoszeń (extended) 20/02/2020 - 12:00(czasu brukselskiego)