Administratori – Sigurnost u području IKT-a

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
09/01/2020
Initial deadline: 
06/02/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rok za prijavu: 
20/02/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu) (extended)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju09/01/2020
Initial deadline06/02/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rok za prijavu(extended) 20/02/2020 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Computer based multiple choice tests - booking period17/07/2020 - 24/07/2020
Computer based multiple choice tests - testing period07/09/2020 - 21/09/2020
Interview02/03/2021 - 16/04/2021