Handläggare – it-säkerhet

Första ansökningsdag: 
09/01/2020
Initial deadline: 
06/02/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Sista ansökningsdag: 
20/02/2020 - 12:00(Bryssel-tid) (extended)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar09/01/2020
Initial deadline06/02/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Ansök senast (extended) 20/02/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor17/07/2020 - 24/07/2020
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor07/09/2020 - 21/09/2020
Intervju02/03/2021 - 16/04/2021