Βοηθοί – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
09/01/2020
Initial deadline: 
06/02/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προθεσμία: 
20/02/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών) (extended)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων09/01/2020
Initial deadline06/02/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων (extended) 20/02/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Computer based multiple choice tests - booking period17/07/2020 - 24/07/2020
Computer based multiple choice tests - testing period07/09/2020 - 21/09/2020
Interview12/04/2021 - 18/06/2021