Писмени преводачи с ирландски език

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
13/02/2020
Краен срок: 
17/03/2020 - 12:00(брюкселско време)
Местоположение (-я):: 
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от13/02/2020
Краен срок за кандидатстване 17/03/2020 - 12:00(брюкселско време)
Предварителни тестове – период за запазване на дата01/09/2020 - 08/09/2020
Предварителни тестове21/09/2020 - 29/09/2020
Център за оценяване01/02/2021 - 10/02/2021