Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
13/02/2020
Προθεσμία: 
17/03/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων13/02/2020
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 17/03/2020 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Προκαταρκτική(-ές) δοκιμασία(-ες) - περίοδος κράτησης θέσης01/09/2020 - 08/09/2020
Προκαταρκτική(-ές) δοκιμασία(-ες)21/09/2020 - 29/09/2020
Assessment Centre01/02/2021 - 10/02/2021