Prekladatelia pre írsky jazyk

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
13/02/2020
Dátum uzávierky: 
17/03/2020 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok13/02/2020
Uzávierka podávania prihlášok 17/03/2020 - 12:00(bruselský čas)
Predbežné testy – rezervačné obdobie01/09/2020 - 08/09/2020
Predbežné testy21/09/2020 - 29/09/2020
Hodnotiace centrum01/02/2021 - 10/02/2021