Iriskspråkiga översättare

Referens: 
Första ansökningsdag: 
13/02/2020
Sista ansökningsdag: 
17/03/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar13/02/2020
Ansök senast 17/03/2020 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av inledande prov01/09/2020 - 08/09/2020
Inledande prov21/09/2020 - 29/09/2020
Utvärderingscentrum01/02/2021 - 10/02/2021