Tyskspråkiga översättare

Referens: 
Första ansökningsdag: 
07/01/2021
Sista ansökningsdag: 
09/02/2021 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Urvalsförfarande

  • Urvalet sker i flera etapper. Alla tidsangivelser är att betrakta som preliminära, såvida inte dag och tid har bekräftats.
  • Vi kommer att kommunicera med dig via ditt Epso-konto. Där hittar du all information om förfarandets gång, t.ex. kallelser till prov och provresultat.
  • Kontrollera ditt Epso-konto minst två gånger i veckan medan urvalsförfarandet pågår.
  • Tänk på att det inte enbart räcker att bli godkänd på proven.
    Bara de med bäst resultat går vidare.

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar07/01/2021
Ansök senast 09/02/2021 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor30/06/2021 - 05/07/2021
Provperiod för datorbaserade prov med flervalsfrågor i testcentrum och på distans07/07/2021 - 26/07/2021
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor09/12/2021 - 15/12/2021
Translation and revision test in test centres10/01/2022 - 13/01/2022