Upravljanje zgradama (CAST Permanent)

Prijave počinju: 
10/03/2022
Rok za prijavu: 
nema roka za prijavu
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

 

Prije nego što odlučite želite li se prijaviti na ovaj postupak odabira, pročitajte sve važne dokumente kako biste bili sigurni da na datum potvrđivanja prijave ispunjavate sve uvjete za sudjelovanje.

Možete se prijaviti za jedan ili više profila i/ili jednu ili više funkcijskih skupina. Savjetujemo vam da odaberete samo one profile i funkcijske skupine za koje imate najrelevantnije iskustvo i obrazovanje.

Ako podnesete više prijava, nećete nužno imati bolje izglede da budete odabrani u fazi predodabira.

Ugovori u okviru ovog postupka odabira ponudit će se uglavnom za radna mjesta u Bruxellesu i Luxembourgu. Manji broj ugovora može biti ponuđen za radna mjesta u drugim gradovima u EU-u i u delegacijama EU-a diljem svijeta.

Više informacija dostupno je na stranici Pitanja i odgovori.

Prijava

Ako se odlučite prijaviti za jedan od profila u okviru stalnog postupka odabira CAST, slijedite ove upute:

 1. Otvorite EPSO račun ako ga još nemate. Strogo je zabranjeno imati više od jednog EPSO računa i zbog toga možete biti isključeni iz postupka odabira u bilo kojoj fazi. Ako vam nešto nije jasno, pročitajte odgovore na najčešća pitanja.
 2. Da biste započeli s prijavom, kliknite na gumb PRIJAVA u nastavku.
 3. Prijavite se u svoj EPSO račun.
 4. Pročitajte upute za ispunjavanje obrasca. Pri podnošenju prijave slijedite upute na zaslonu.
  Otežana pristupačnost? EPSO mnogo polaže na pristupačnost i intenzivno se trudi stalno unapređivati komunikaciju i postupke odabira.
  Još nailazite na poteškoće kad pristupate nekim dijelovima našeg portala i/ili dokumenata? Obratite nam se! Možemo vam poslati informacije u pristupačnim formatima ili vam pružiti pomoć.
 5. Ispunite i potvrdite obrazac za elektroničku prijavu na jeziku/jezicima iz Poziva na iskaz interesa.
  Napominjemo da Poziv na iskaz interesa sadržava upute u vezi s jezikom na kojem morate podnijeti obrazac za prijavu. 
  Ako obrazac ne ispunite na traženom jeziku, možete biti isključeni iz postupka odabira.
 6. Provjerite jeste li za prijavu odabrali pravu funkcijsku skupinu.
  Ako niste sigurni što da odaberete, pojedinosti o funkcijskoj skupini pronaći ćete u Pozivu na iskaz interesa.

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju10/03/2022
Rok za prijavunema roka za prijavu
Computer based multiple choice tests - booking period11/03/2022 - 15/03/2022
Computer based multiple choice tests - testing period16/03/2022 - 22/03/2022
Computer based multiple choice tests - results01/04/2022
Computer based multiple choice tests - booking period07/04/2022 - 11/04/2022
Computer based multiple choice tests - testing period12/04/2022 - 20/04/2022
Computer based multiple choice tests - results02/05/2022
Computer based multiple choice tests - booking period03/06/2022 - 08/06/2022
Computer based multiple choice tests - testing period09/06/2022 - 15/06/2022
Computer based multiple choice tests - results24/06/2022
Computer based multiple choice tests - booking period09/09/2022 - 13/09/2022
Computer based multiple choice tests - testing period14/09/2022 - 20/09/2022
Computer based multiple choice tests - results30/09/2022
Computer based multiple choice tests - booking period07/11/2022 - 11/11/2022
Computer based multiple choice tests - testing period14/11/2022 - 17/11/2022
Computer based multiple choice tests - results25/11/2022
Computer based multiple choice tests - booking period02/12/2022 - 06/12/2022
Computer based multiple choice tests - testing period07/12/2022 - 13/12/2022
Computer based multiple choice tests - results22/12/2022