Начало > Възможности за работа > Конкурс > Администратори в областта на одита

Администратори в областта на одита

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
12/05/2016
Краен срок: 
14/06/2016 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от12/05/2016
Краен срок за кандидатстване 14/06/2016 - 12:00(брюкселско време)