Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Natječaj > Administratori u području revizije

Administratori u području revizije

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
12/05/2016
Rok za prijavu: 
14/06/2016 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju12/05/2016
Rok za prijavu14/06/2016 - 12:00(prema briselskom vremenu)