Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > Administrátori v oblasti auditu

Administrátori v oblasti auditu

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
12/05/2016
Dátum uzávierky: 
14/06/2016 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok12/05/2016
Uzávierka podávania prihlášok 14/06/2016 - 12:00(bruselský čas)