Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Διαγωνισμός > Ερευνητές: Δαπάνες της ΕΕ, καταπολέμηση της διαφθοράς

Ερευνητές: Δαπάνες της ΕΕ, καταπολέμηση της διαφθοράς

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
26/05/2016
Προθεσμία: 
28/06/2016 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων26/05/2016
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 28/06/2016 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)