Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Utredare: EU:s utgifter, korruption

Utredare: EU:s utgifter, korruption

Referens: 
Första ansökningsdag: 
26/05/2016
Sista ansökningsdag: 
28/06/2016 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: 
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar26/05/2016
Ansök senast 28/06/2016 - 12:00(Bryssel-tid)