ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ С ИРЛАНДСКИ ЕЗИК (GA)

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
09/06/2016
Краен срок: 
12/07/2016 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от09/06/2016
Краен срок за кандидатстване 12/07/2016 - 12:00(брюкселско време)
Резервиране на тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър01/09/2016 - 16/09/2016
Computer based multiple choice tests - testing period19/09/2016 - 30/09/2016
Preliminary test: translations23/01/2017 - 27/01/2017
Център за оценяване6/2017 - 7/2017(ориентировъчно)