ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (GA)

Στοιχεία αναφοράς: 
Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 
09/06/2016
Προθεσμία: 
12/07/2016 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Όργανο/οργανισμός: 
Είδος σύμβασης: 

Ενδεικτικός προγραμματισμός

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

Οι πληροφορίες/ο προγραμματισμός που έχουν οριστικοποιηθεί και επιβεβαιωθεί αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω επιστολών και μηνυμάτων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων09/06/2016
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 12/07/2016 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Κράτησης θέσης για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση υπολογιστή01/09/2016 - 16/09/2016
Computer based multiple choice tests - testing period19/09/2016 - 30/09/2016
Preliminary test: translations23/01/2017 - 27/01/2017
Assessment Centre6/2017 - 7/2017(ενδεικτική ημερομηνία)