PISMENI PREVODITELJI ZA IRSKI JEZIK (GA)

Referentni broj postupka odabira: 
Prijave počinju: 
09/06/2016
Rok za prijavu: 
12/07/2016 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Razred: 
Institucija/agencija: 
Vrsta ugovora: 

Indikativno planiranje

Ove su informacije indikativne. EPSO zadržava pravo na izmjene prikazanih informacija u bilo kojem trenutku i redovno ih ažurira.

Konačna i potvrđena informacija/plan šalje se isključivo pismom i porukom na kandidatov EPSO račun.

Prijave počinju09/06/2016
Rok za prijavu12/07/2016 - 12:00(prema briselskom vremenu)
Rezerviranje datuma za računalne testove s višestrukim izborom odgovora01/09/2016 - 16/09/2016
Computer based multiple choice tests - testing period19/09/2016 - 30/09/2016
Preliminary test: translations23/01/2017 - 27/01/2017
Centar za procjenu6/2017 - 7/2017(okvirno)