AIRIŲ KALBOS (GA) VERTĖJAI RAŠTU

Pavadinimas: 
Paraiškos teikiamos nuo: 
09/06/2016
Galutinė data: 
12/07/2016 - 12:00(Briuselio laiku)
Lygis: 
Institucija/Agentūra: 
Etatų rūšys: 

Orientacinis tvarkaraštis

Ši informacija yra orientacinė. EPSO pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti pateikiamą informaciją ir reguliariai skelbia atnaujinimus.

Paraiškų teikimo pradžia09/06/2016
Galutinis paraiškų teikimo terminas 12/07/2016 - 12:00(Briuselio laiku)
Kompiuterinių testų (su atsakymų variantais) laiko rezervavimas01/09/2016 - 16/09/2016
Kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai – testų laikymo laikotarpis19/09/2016 - 30/09/2016
Preliminary test: translations23/01/2017 - 27/01/2017
Vertinimo centras6/2017 - 7/2017(orientacinis)