PREKLADATELIA PRE ÍRSKY JAZYK (GA)

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
09/06/2016
Dátum uzávierky: 
12/07/2016 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok09/06/2016
Uzávierka podávania prihlášok 12/07/2016 - 12:00(bruselský čas)
Rezervácia termínov na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami01/09/2016 - 16/09/2016
Computer based multiple choice tests - testing period19/09/2016 - 30/09/2016
Preliminary test: translations23/01/2017 - 27/01/2017
Hodnotiace centrum6/2017 - 7/2017(orientačne)