IRISKSPRÅKIGA (GA) ÖVERSÄTTARE

Första ansökningsdag: 
09/06/2016
Sista ansökningsdag: 
12/07/2016 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar09/06/2016
Ansök senast 12/07/2016 - 12:00(Bryssel-tid)
Bokning av datorbaserade test med flervalsfrågor01/09/2016 - 16/09/2016
Computer based multiple choice tests - testing period19/09/2016 - 30/09/2016
Preliminary test: translations23/01/2017 - 27/01/2017
Utvärderingscentrum6/2017 - 7/2017(preliminärt)