Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Výberové konanie > PREKLADATELIA PRE LITOVSKÝ JAZYK (LT)

PREKLADATELIA PRE LITOVSKÝ JAZYK (LT)

Referencia: 
Začiatok obdobia podávania žiadostí: 
09/06/2016
Dátum uzávierky: 
12/07/2016 - 12:00(bruselský čas)
Trieda: 
Inštitúcia/agentúra: 
Druh zmluvy : 

Orientačný časový plán

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

Konečné, potvrdené informácie/harmonogram dostane uchádzač výlučne formou listu a správy do používateľského konta EPSO.

Podávanie prihlášok09/06/2016
Uzávierka podávania prihlášok 12/07/2016 - 12:00(bruselský čas)