Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > Litauiskspråkiga översättare

Litauiskspråkiga översättare

Första ansökningsdag: 
09/06/2016
Sista ansökningsdag: 
12/07/2016 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar09/06/2016
Ansök senast 12/07/2016 - 12:00(Bryssel-tid)