Начало > Възможности за работа > Конкурс > Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване

Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване

Референтен номер: 
Начало на процедурата за кандидатстване: 
07/07/2016
Краен срок: 
09/08/2016 - 12:00(брюкселско време)
Степен: 
Институция/агенция: 
Вид на договора: 

Индикативен график

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

Окончателна и потвърдена информация/график се изпраща единствено чрез писмата и съобщенията в EPSO профилите на кандидатите.

Подаването на кандидатури от07/07/2016
Краен срок за кандидатстване 09/08/2016 - 12:00(брюкселско време)