Förstasida > Jobb och praktik > Uttagningsprov > ACKREDITERINGSPERSONAL/RECEPTIONISTER (SC 2)

ACKREDITERINGSPERSONAL/RECEPTIONISTER (SC 2)

Första ansökningsdag: 
14/07/2016
Sista ansökningsdag: 
06/09/2016 - 12:00(Bryssel-tid)
Grad: 
Institution/ byrå: 
Anställningsform: 

Preliminär planering

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

Slutlig och bekräftad information/planering meddelas enbart via brev och meddelanden till sökandenas Epsokonton.

Ansökningsperioden startar14/07/2016
Ansök senast 06/09/2016 - 12:00(Bryssel-tid)