BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SRITIES ADMINISTRATORIAI - BRANDUOLINIO SAUGUMO KONTROLĖS INSPEKTORIAI (AD7)

Pavadinimas: 
Paraiškos teikiamos nuo: 
24/11/2016
Galutinė data: 
05/01/2017 - 12:00(Briuselio laiku)
Lygis: 
Institucija/Agentūra: 
Etatų rūšys: 

Orientacinis tvarkaraštis

Ši informacija yra orientacinė. EPSO pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti pateikiamą informaciją ir reguliariai skelbia atnaujinimus.

Paraiškų teikimo pradžia24/11/2016
Galutinis paraiškų teikimo terminas 05/01/2017 - 12:00(Briuselio laiku)
Atvejo tyrimas: užsirašymo spręsti testus laikotarpis28/03/2017 - 05/04/2017
Atvejo tyrimas26/04/2017
Vertinimo centras5/2017(orientacinis)